Zásady ochrany osobných údajov na kauflandglobalmarketplace.com

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť Kaufland na prvom mieste. Preto by sme vás chceli oboznámiť s tým, ako chránime vaše súkromie, keď nám zverujete svoje osobné údaje. Okrem dodržiavania zákonných nariadení o ochrane údajov platných v Nemecku sa zaväzujeme k zodpovednému zaobchádzaniu s vašimi údajmi prostredníctvom nasledujúcich zásad, aby bolo vaše súkromie vždy chránené. Je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili bezpečne.

V bode „Zodpovedné subjekty“ vás najskôr informujeme o prevádzkovateľovi a zodpovednej osobe a možnostiach kontaktovania. V bode „Všeobecné informácie o používaní webových stránok www.kauflandglobalmarketplace.com“ získate informácie o zásadách platných pre všetky strany. V bode „Práva dotknutých osôb“ sa dozviete, aké máte práva ako dotknutá osoba v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“).

A. Zodpovedné subjekty

I. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR a ďalších vnútroštátnych zákonov o ochrane osobných údajov členských štátov, ako aj iných zásad o ochrane údajov je:

Spoločnosť Kaufland e-commerce GmbH

Sídlo: Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Nemecká spolková republika
Registračné číslo: HR B 774318, Registračný súd Amtsgericht Stuttgart

II. Kontaktné údaje a adresa nášho oddelenia pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Kontaktné údaje
E-mailom:
gdpr@kaufland-online.sk

Poštou:
Kaufland e-commerce GmbH
Datenschutzbeauftragter
Poštová adresa:
Marktplatz c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln
Deutschland

III. Kontaktné údaje a adresa zodpovednej osoby

datenschutz süd GmbH
Dr. Christian Borchers
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
Deutschland

office@datenschutz-sued.de

Používanie tejto webovej stránky je vo všeobecnosti možné anonymne. Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky sú zaznamenávané informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie zahŕňajú napríklad typ webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a pod.

Ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Tieto údaje sa generujú aj pri vstupe na akúkoľvek inú webovú lokalitu alebo do obsahu aplikácií. Nejde teda o špecifickú funkciu našej webovej stránky. Informácie tohto druhu sú zhromažďované na štatistické účely výlučne anonymizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje uchovávame, len ak nám ich poskytnete. Údaje ako meno a e-mailovú adresu potrebujeme vtedy, ak sa chcete prihlásiť na odber newslettera alebo chcete využívať funkciu na komentovanie príspevkov na našich webových stránkach. Takto získané osobné údaje používame výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté – predovšetkým na zasielanie newslettera, ktorý odoberáte, alebo na zobrazovanie komentárov pod menom, ktoré ste uviedli.

Bližšie informácie o jednotlivých postupoch:

I. Poskytovanie webovej stránky trhoviska kauflandglobalmarketplace.com a vytváranie log súborov

1. Opis a rozsah spracúvania údajov

Pri každej návšteve našej webovej stránky náš systém automaticky získava údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača. Zhromažďujú sa nasledujúce údaje, ktoré sa prenášajú na základe nastavení vášho prehliadača:
(1) informácie o type a verzii použitého prehliadača;
(2) operačný systém používateľa;
(3) IP adresa používateľa;
(4) dátum a čas prístupu;
(5) posledná webová stránka, z ktorej systém používateľa vstúpil na našu webovú stránku.

Tieto údaje sa ukladajú dočasne do log súborov nášho systému bez toho, aby boli uložené s inými osobnými údajmi používateľa.

2. Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom pre uchovávanie údajov a log súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3. Účel spracúvania údajov

Dočasné uchovanie IP adresy systémom je potrebné na to, aby sa webová stránka mohla zobraziť na počítači používateľa. Kvôli tomu musí IP adresa používateľa zostať uložená počas trvania relácie. Ukladanie do log súborov slúži na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky. Údaje okrem toho používame na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. Tieto účely predstavujú náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4. Doba uchovávania

Uvedené údaje uchovávame po dobu 14 dní.

5. Právo vznesenia námietky a vymazania

Získavanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ich ukladanie do log súborov je absolútne nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. Používateľ nemá možnosť vzniesť proti tomu námietku.

II. Používanie súborov cookie a podobných technológií na spracúvanie používateľských údajov

1. Opis a rozsah spracúvania údajov

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú vo vašom koncovom zariadení (notebooku, tablete, smartfóne atď.). Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Do súborov cookie sa ukladajú len informácie, ktoré súvisia s konkrétnym používaným koncovým zariadením. Neznamená to však, že nám hneď poskytujú informácie o vašej totožnosti.

Používanie súborov cookie a podobných technológií na spracúvanie používateľských údajov slúži, v závislosti od kategórie súboru cookie alebo inej technológie, na tieto účely:

 • Technická nevyhnutnosť: Ide o súbory cookie a podobné metódy, bez ktorých by nebolo možné využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našej webovej stránky/vami požadovaných funkcií, uloženie vášho prihlásenia v prihlasovacej časti atď.). Zoznam všetkých používaných technicky nevyhnutných technológií a súborov cookie nájdete tu.
  Právnym základom pre používanie súborov cookie a podobných technológií z kategórie „technická nevyhnutnosť“ je § 25 ods. 2 bod 2 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG).
 • Komfort: Tieto technológie nám umožňujú zohľadňovať vaše skutočné alebo predpokladané preferencie, aby bolo používanie našich webových stránok pohodlnejšie. Na základe vašich nastavení vám napríklad môžeme zobrazovať našu webovú stránku vo vašom preferovanom jazyku, alebo sa dokážeme vyhnúť zobrazovaniu produktov, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom regióne. Zoznam všetkých používaných technológií a súborov cookie na zlepšenie komfortu používateľa nájdete tu.
  Právnym základom pre používanie súborov cookie a podobných technológií z kategórie „komfort“ je § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG). Vaše údaje budú následne spracované na základe súhlasu, ktorý ste udelili v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú zostavovať pseudonymizované štatistiky o používaní našich služieb, aby sme ich dokázali prispôsobiť konkrétnym potrebám. Vďaka tomu dokážeme napríklad určiť, ako lepšie prispôsobovať naše webové stránky návykom používateľov. Zoznam všetkých používaných technológií a súborov cookie na štatistické účely nájdete tu.
  Právnym základom pre používanie súborov cookie a podobných technológií z kategórie „štatistika“ je § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG). Vaše údaje budú následne spracované na základe súhlasu, ktorý ste udelili v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.
 • Marketing: Vďaka týmto súborom cookie vám môžeme na základe analýzy vášho pseudonymizovaného používateľského správania zobrazovať vhodný reklamný obsah. Vaše používateľské správanie možno sledovať aj prostredníctvom rôznych webových stránok, prehliadačov alebo koncových zariadení pomocou ID používateľa (jedinečného identifikátora).
  Váš súhlas so zhromažďovaním údajov o vašom pseudonymizovanom používateľskom profile a jeho poskytnutím spolu s vaším pseudonymizovaným ID používateľa na marketingové účely umožňuje, aby sa vám na iných webových stránkach a stránkach služieb spoločnosti Kaufland, príp. na kanáloch tretích strán zobrazoval relevantný reklamný obsah, ktorý zodpovedá vašim predpokladaným záujmom vyplývajúcim z vášho používateľského profilu. Okrem toho analyzujeme úspešnosť reklám a vaše používateľské správanie na našich webových stránkach (napr. zobrazenia reklám alebo kliknutia na ne) aby sme mohli jednak optimalizovať naše reklamy a ponuky pre vás a iných zákazníkov, a jednak poskytovať našim marketingovým partnerom pseudonymizované údaje na účely fakturácie a optimalizácie ich reklamných kampaní. Naši marketingoví partneri nedokážu identifikovať vašu osobu na základe týchto údajov. Ak svoj súhlas neudelíte alebo ho odvoláte s účinnosťou do budúcnosti, na príslušných reklamných plochách, našich webových stránkach a stránkach služieb, ako aj stránkach tretích strán sa vám bude zobrazovať náhodný reklamný obsah. Zoznam všetkých používaných technológií a súborov cookie na marketingové účely nájdete tu.
  Právnym základom pre používanie súborov cookie a podobných technológií z kategórie „marketing“ je § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG). Vaše údaje budú následne spracované na základe súhlasu, ktorý ste udelili v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Pri používaní súborov cookie a podobných technológií na získavanie údajov sa v závislosti od účelu spracúvajú predovšetkým nasledujúce typy osobných údajov:

Technická nevyhnutnosť:

 • Údaje zadané používateľom, ktoré budú uložené pre ďalšie podstránky (napr. výber preferovanej predajne);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu používateľa po registrácii, aby používateľ získal prístup k autorizovanému obsahu aj počas ďalších návštev (napr. prístup k zákazníckemu účtu Kaufland);
 • Údaje nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti (napr. odhalenie častých neúspešných pokusov o prihlásenie);
 • Údaje potrebné na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. prehrávanie produktových videí, ktoré si používateľ vybral).

Štatistika:

 • Pseudonymizovaný používateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Ide predovšetkým o:
  • typ/verziu prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • referenčnú adresu URL (poslednej navštívenej stránky),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne ID používateľa a
  • aktivitu na webovej stránke (správanie používateľa).
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže rozpoznanie vašej osoby pomocou nej je zásadne vylúčené.
 • Vaše ID používateľa prepojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s vaším osobitným výslovným súhlasom. Samotné ID používateľa nám nijako neumožňuje rozpoznať vašu osobu.

Marketing:

 • Pseudonymizovaný používateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Ide predovšetkým o:
  • IP adresu,
  • individuálne ID používateľa,
  • predpokladaný záujem o produkty,
  • aktivitu na webovej stránke (správanie používateľa). 
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže rozpoznanie vašej osoby pomocou nej je zásadne vylúčené.
 • Vaše ID používateľa prepojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s vaším osobitným výslovným súhlasom. Samotné ID používateľa nám nijako neumožňuje rozpoznať vašu osobu. 

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

V rámci spracúvania údajov používateľov pomocou súborov cookie a podobných technológií využívame služby špecializovaných poskytovateľov, predovšetkým v oblasti online marketingu. Tí spracúvajú vaše údaje v našom mene ako sprostredkovatelia a sú starostlivo vyberaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR. Všetky spoločnosti, ktoré sú uvedené v našich informáciách o súboroch cookie ako poskytovatelia, konajú v našom mene ako sprostredkovatelia, pokiaľ v tejto časti nie sú uvedené ako (spoloční) prevádzkovatelia.

Doba uchovávania/kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Dobu uchovávania súborov cookie nájdete v našich informáciách o súboroch cookie.

Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Persistent“, súbor cookie je uložený natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu.

Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Session“, súbor cookie je uložený počas doby vašej návštevy na webovej stránke. Hneď keď ukončíte príslušnú reláciu alebo zavriete prehliadač, lokálne uložené súbory cookie budú vymazané.

 1. Google Marketing Platform/Analytics 360

Naša webová stránka používa Google Analytics, nástroj na meranie analýzy webových stránok spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ktorá používa súbory „cookie“.

Pri návšteve našich webových stránok sa ukladajú najmä tieto údaje:

 • dva bajty IP adresy pristupujúceho systému používateľa,
 • informácie o pristupujúcom operačnom systéme,
 • informácie o prehliadači,
 • navštívená webová stránka,
 • posledná webová stránka, z ktorej používateľ prešiel na zobrazenú webovú stránku (tzv. referenčná adresa URL),
 • podstránky navštívené zo zobrazenej webovej stránky,
 • trvanie návštevy na webovej stránke,
 • dátum a čas návštevy na webovej stránke.

Informácie o používaní našej webovej stránky môžu byť prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Spoločnosť Google využíva tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používateľského správania na našej webovej stránke, zostavovania správ o aktivitách na našej webovej stránke a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. V tejto súvislosti sme so spoločnosťou Google uzavreli sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 nariadenia GDPR.

Ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú v mene spoločnosti Google tretie strany, spoločnosť Google poskytne tieto informácie aj týmto tretím stranám. Informácie o používaní sú anonymizované alebo pseudonymizované. Viac informácií nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google.

Sledovanie naprieč zariadeniami

Ak sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásite u tretej strany, môže dôjsť k vzájomnému prepojeniu príslušných rozpoznávacích znakov rôznych prehliadačov a koncových zariadení. Ak napríklad tretia strana vytvorila vlastný znak pre notebook, PC, smartfón alebo tablet, ktoré používate, tieto jednotlivé znaky sa môžu navzájom prepojiť, hneď ako sa pomocou svojich údajov prihlásite do služby poskytovanej treťou stranou. Takýmto spôsobom môže tretia strana cielene zobrazovať naše reklamné kampane na rôznych koncových zariadeniach.

Spracúvanie údajov v tretej krajine, v ktorej platia zásady o ochrane údajov

Ak sú údaje spracúvané mimo EÚ alebo EHP, je potrebné zohľadniť riziko, že tieto údaje môžu byť sprístupnené na účely bezpečnosti a kontroly rôznym orgánom bez toho, aby ste o tom boli informovaní alebo sa proti tomu mohli odvolať. Ak využívame služby poskytovateľov z tretích krajín, kde neexistuje primeraná záruka ochrany, po udelení vášho súhlasu sa prenos údajov uskutoční v súlade s čl. 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v Cookie Einstellungen.

Až do odvolania súhlasu prebieha spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom. Ak si neželáte, aby služba Google Analytics mala prehľad o vašom používateľskom správaní, ako bolo uvedené, môžete do svojho prehliadača integrovať doplnok na deaktiváciu. Viac informácií o tomto doplnku a jeho aktivácii nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 1. Google Ads

Účel spracúvania údajov/právny základ: 

Naše webové stránky využívajú aj služby Google Campaign Manager 360 a Google Ads. Účelom týchto služieb spoločnosti Google je rozpoznávanie návštevníkov na základe zaznamenaných údajov (návštevy našej webovej stránky vrátane dátumu a času, preferovaného jazyka, typu prehliadača a operačného systému), ktorí navštívili webové stránky reklamných partnerov spoločnosti Google a zobrazovať im reklamy prispôsobené ich predpokladaným záujmom. Osobná identifikácia návštevníka webovej stránky nie je možná.

Právnym základom pre použitie technológie cookie je udelenie vášho súhlasu v súlade s § 25 ods. 1 zákona o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (TTDSG) a čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v Cookie Einstellungen.

V nástroji Moje centrum reklám od spoločnosti Google si môžete pozrieť, odstrániť alebo doplniť kategórie, podľa ktorých sa vám v reklamnej sieti Google zobrazuje prispôsobená reklama. Pomocou tohto nástroja môžete tiež úplne odmietnuť používanie súborov cookie na účely prispôsobenej reklamy v reklamnej sieti Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na deaktiváciu súborov cookie pre prispôsobenú reklamu. Viac informácií o tom, ako funguje prispôsobená reklama od spoločnosti Google, sa dočítate aj tu.

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov: Keď pomocou toho istého prehliadača navštívite webové stránky, ktorých prevádzkovatelia sú reklamnými partnermi spoločnosti Google, prevádzkovatelia týchto webových stránok získajú údaje z trvalých súborov cookie (ide o webové stránky navštívené prostredníctvom vášho prehliadača), aby vám na základe vášho používateľského správania mohli zobraziť prispôsobenú reklamu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v Cookie Einstellungen.

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov: Údaje o vašom používateľskom správaní získané pomocou nástroja LinkedIn Insight Tag môžu byť spracúvané na serveroch spoločnosti LinkedIn v USA. Pre USA nebolo prijaté rozhodnutie o primeranosti EÚ, preto je potrebné vychádzať z nižšej miery ochrany osobných údajov ako v EÚ. To môže znamenať, že si nebudete môcť v dostatočnej miere uplatňovať svoje práva na ochranu údajov.

III. Informácie o súboroch cookie

Súbor cookie je malý súbor údajov (textový súbor), ktorý váš prehliadač ukladá na príkaz navštívenej webovej stránky vo vašom zariadení s cieľom „zapamätať si“ informácie o vás, akými sú vaše jazykové nastavenia alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory vytvárame my a označujú sa ako súbory cookie prvej strany. Používame tiež súbory cookie poskytovateľov tretích strán, ktoré vytvárajú iné webové domény, než tie, ktoré navštevujete a slúžia na účely našich reklamných a marketingových činností.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

Súbory cookie a iné sledovacie technológie používame predovšetkým na nasledujúce účely:

IV. Integrované videá YouTube

Na niektorých podstránkach, ale sčasti aj na hlavnej stránke kauflandglobalmarketplace.com sa môžu občas zobrazovať videosúbory v náhľadovom okne YouTube, ktoré možno prehrávať. Pri prehrávaní videa sa prostredníctvom samotného náhľadového okna dostanete na webovú stránku www.youtube.sk spoločnosti Google Inc. Nemáme žiaden vplyv na rozsah údajov ani zaobchádzanie s nimi zo strany spoločnosti Google Inc., ktoré sú získané prostredníctvom webovej stránky YouTube. Právnu zodpovednosť nesie v tomto prípade spoločnosť Google Inc. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google nakladá s vašimi údajmi, nájdete na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

V. Kontaktný formulár/e-mail/telefónne hovory

1. Opis a rozsah spracúvania údajov

Ako používateľ našej webovej stránky máte možnosť nás kontaktovať rôznymi spôsobmi (napr. telefonicky, prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom, faxom, poštou). V prípade nadviazania kontaktu s nami budú zhromaždené všetky údaje relevantné pre konverzáciu. Patria sem najmä:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • fakturačná/doručovacia adresa,
 • bankové údaje,
 • príp. dátum narodenia a telefónne číslo.

Ak s nami nadviažete kontakt prostredníctvom kontaktného formulára pre predajcov, budú zhromaždené najmä tieto vaše osobné údaje:

 • oslovenie (voliteľné),
 • krstné meno (povinné),
 • priezvisko (povinné),
 • preferovaný jazyk (voliteľné),
 • e-mailová adresa (povinné),
 • telefónne číslo (voliteľné),
 • názov spoločnosti (voliteľné),
 • e-shop/odkaz na iné trhoviská (voliteľné),
 • podrobnosti o sortimente – kategória, značky, počet produktov (voliteľné),
 • používaný systém ERP (voliteľné),
 • záujem o predaj na Kaufland.de (voliteľné),
 • záujem o predaj na Kaufland.pl (voliteľné),
 • záujem o predaj na Kaufland.at (voliteľné),
 • záujem o predaj na Kaufland.cz (voliteľné),
 • záujem o predaj na Kaufland.sk (voliteľné),
 • záujem o využívanie služby fulfillmentu – FBK (voliteľné),
 • ďalšie informácie o dôvode kontaktovania: (voliteľné),
 • IP adresa.

Aby sa zabezpečilo, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k preklepom, používame tzv. postup dvojitého prihlásenia (double opt-in): Po zadaní e-mailovej adresy v kontaktnom formulári a jej odoslaní vám zašleme odkaz na potvrdenie. Kontaktovať vás budeme až po tom, keď kliknete na tento odkaz.

Osobné údaje používateľa poskytnuté v rámci tohto procesu sa ukladajú a používajú pri spracúvaní konverzácie.

2. Právny základ spracúvania údajov

  Právnym základom pre spracúvanie údajov potrebných na zodpovedanie vašej žiadosti je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak sa žiadosť týka zmluvy, spracúvanie údajov môže byť nevyhnutné na plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci kontaktného formulára je aj váš udelený súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm a) nariadenia GDPR.

  Právnym základom pre postúpenie vašej žiadosti príslušnému oddeleniu je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem pri takomto postúpení spočíva v záujme skupiny spoločností na správnom pridelení žiadosti zákazníka a jej náležitom spracovaní z hľadiska obsahu v záujme zákazníka.

  3. Účel spracúvania údajov

  Spracúvanie vašich osobných údajov pozostáva zo spracúvania informácií získaných pri nadviazaní kontaktu, a prípadne spracúvania informácií týkajúcich sa predaja na našich online trhoviskách poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára pre predajcov.

  4. Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov

  Poskytnutie údajom tretím stranám mimo skupiny Kaufland v zásade vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch môžu spracúvanie údajov v našom mene vykonávať sprostredkovatelia. Títo sprostredkovatelia sú starostlivo vyberaní, podliehajú kontrole z našej strany a sú zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR. Okrem toho sa môže stať, že časť vašej žiadosti budeme musieť postúpiť na ďalšie spracovanie nášmu zmluvnému partnerovi (napríklad dodávateľovi v prípade žiadosti, ktorá sa týka konkrétneho produktu). Ak to bude potrebné, vaša žiadosť bude vopred anonymizovaná, aby tretia strana nemohla identifikovať vašu osobu. V niektorých prípadoch (napr. poskytnutie záruky) však môže byť nevyhnutné poskytnutie vašich osobných údajov (napr. dodávateľom alebo prepravcom), aby sa vaša žiadosť mohla ďalej spracovať.

  5. Doba uchovávania

  Údaje sa vymažú, hneď ak už nie sú potrebné v súvislosti s účelom, na ktorý boli získané.

  6. Právo vznesenia námietky a vymazania

  Vždy máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Okrem toho svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie má za následok vymazanie získaných osobných údajov. Konverzácia v tom prípade nemôže ďalej pokračovať. So svojou žiadosťou sa preto obráťte na vyššie uvedené zodpovedné subjekty.

  C. Práva dotknutých osôb

  Ak dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov, ste v zmysle nariadenia GDPR dotknutou osobou a za predpokladu, že sa neuplatňuje žiadna výnimka, máte tieto práva:

  1. Právo na prístup k údajom

  Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a jednotlivým informáciám uvedeným v čl. 15 nariadenia GDPR.

  2. Právo na opravu osobných údajov

  Okrem toho máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov a prípadne doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 16 nariadenia GDPR).

  3. Právo na obmedzenia spracúvania

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 nariadenia GDPR, napr. ak dotknutá osoba namietala proti spracúvaniu, a to až do overenia žiadosti prevádzkovateľom.

  4. Právo na vymazanie

  Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia GDPR, napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali (právo na vymazanie).

  5. Právo na poskytnutie informácií

  Ak ste si voči prevádzkovateľovi uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ je povinný oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté vaše osobné údaje, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
  Voči prevádzkovateľovi máte právo, aby vás o týchto príjemcoch informoval.

  6. Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste ako dotknutá osoba poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak
  (1) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, a
  (2) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  Pri uplatňovaní tohto práva máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Práva a slobody iných osôb pritom nesmú byť nepriaznivo dotknuté.
  Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

  7. Právo namietať

  Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
  V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

  8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

  Svoj súhlas so spracúvaním údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. To neplatí, ak je rozhodnutie:
  (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
  (2) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
  (3) založené na vašom výslovnom súhlase.
  Tieto rozhodnutia sa však nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g) nariadenia GDPR a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.
  V uvedených prípadoch (1) a (3) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

  10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s nariadením GDPR (čl. 77 nariadenia GDPR). Dotknutá osoba si môže toto právo uplatniť u dozorného orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Zodpovedný dozorný orgán v (spolkovej krajine):

  Dozorný úradník pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií v Bádensku-Württembersku

  Adresa:
  Lautenschlagerstraße 20
  70173 Stuttgart
  Nemecká spolková republika

  Poštová adresa:
  Postfach 10 29 32
  70025 Stuttgart
  Deutschland

  Centrálny kontakt
  Telefón: 0711/61 55 41 – 0
  Fax: 0711/61 55 41 – 15
  E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

  Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa, prosím, na našu zodpovednú osobu.