Registrácia predajcu

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie na to, aby ste sa mohli úspešne zaregistrovať ako predajca na platforme Kaufland Global Marketplace.

Podmienky predaja prostredníctvom Kaufland Global Marketplace:

 • prevádzkovanie živnosti
 • zaistenie dobrej dostupnosti (telefonicky a e-mailom)
 • žiadny predaj tovaru zo zakázaných kategórií
 • povinne priradené oficiálne kódy EAN (GTIN) pre všetky produkty (EAN musia byť pridelené výrobcom, resp. systémom GS1)

Ďalšie podmienky v závislosti od predajného kanála príslušnej krajiny:

Kaufland.deKaufland.czKaufland.skKaufland.plKaufland.at
Preprava zásielok koncovým zákazníkom a spracovanie vrátených zásielok z vašej cieľovej krajinyv Nemeckuv Českuna Slovenskuv Poľskuv Rakúsku
omunikácia so zákazníkmi v jazyku príslušného online trhoviska – aspoň v písomnej formepo nemeckypo českypo slovenskypo poľskypo nemecky
Aj naďalej preberáme zákaznícku podporu 1. úrovne.
Onedlho bude k dispozícii aj viacjazyčný tiketový systém, ktorý vám uľahčí komunikáciu so zákazníkmi v rôznych jazykoch.
Údaje o produktoch v jazyku príslušného online trhoviskapo nemeckypo českypo slovenskypo poľskypo nemecky
Kaufland Global Marketplace vám ponúka bezplatný preklad údajov o produkte.
Existujúce údaje o produktoch môžete nechať automaticky preložiť. Potom môžete kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny.
Právne texty v jazyku príslušného online trhoviskapo nemeckypo českypo slovenskypo poľskypo nemecky
Naši partneri Händlerbund a IT-Rechtskanzlei vám radi pomôžu
EPR Compliance
Registrácia v Centrálnom registri obalov LUCID (Verpackungsregister LUCID)
nevyžaduje sanevyžaduje saPre prodajcov v rámci „modelu fiktívneho dodávateľa (MFD)“: číslo BDO a splnomocnenec EPRčíslo GLN z portálu EDM, pre mimorakúskych predajcov splnomocnenec EPR
Ďalšie informácie o vašich povinnostiach týkajúcich sa dodržiavania EPR nájdete tu.
Náš partner take-e-way vám rád pomôže s plnením vašich povinností v oblasti EPR.
Pre predajcov v rámci EÚ:IČ DPH sídla vašej spoločnosti a použitie OSS (alebo nemecké IČ DPH)IČ DPH sídla vašej spoločnosti a použitie OSS (alebo české DIČ)IČ DPH sídla vašej spoločnosti a použitie OSS (alebo slovenské IČ DPH)IČ DPH vášho sídla a používate systém OSS (alebo poľské IČ DPH)IČ DPH vášho sídla a používate systém OSS (alebo rakúske IČ DPH)
Pre predajcov mimo EÚ:nemecké IČ DPH

uvedenie zodpovednej osoby v EÚ pre CE certifikované produkty, ktoré sú vyrobené mimo EÚ

import tovaru s označením „s dodaním, clo vyplatené“ (DDP – delivery duty paid)
české DIČ

uvedenie zodpovednej osoby v EÚ pre CE certifikované produkty, ktoré sú vyrobené mimo EÚ

import tovaru s označením „s dodaním, clo vyplatené“ (DDP – delivery duty paid)
slovenské IČ DPH

uvedenie zodpovednej osoby v EÚ pre CE certifikované produkty, ktoré sú vyrobené mimo EÚ

import tovaru s označením „s dodaním, clo vyplatené“ (DDP – delivery duty paid)
poľské IČ DPH

uvedenie zodpovednej osoby v EÚ pre CE certifikované produkty, ktoré sú vyrobené mimo EÚ

import tovaru s označením „s dodaním, clo vyplatené“ (DDP – delivery duty paid)
rakúske IČ DPH

uvedenie zodpovednej osoby v EÚ pre CE certifikované produkty, ktoré sú vyrobené mimo EÚ

import tovaru s označením „s dodaním, clo vyplatené“ (DDP – delivery duty paid)

Potrebné dokumenty v súlade s právnou formou (minimálne požiadavky):

Živnostníks.r.o., a.s., v.o.s., k.s.
Občiansky preukaz/cestovný pas všetkých zástupcov spoločnostiŽiadne nahrávanie,
len pre IDnow
Živnostenský list
Výpis z obchodného registra
Doklad o podielových vzťahoch

Sme radi, že môžeme ponúknuť osobnú konzultáciu pre našich obchodných partnerov z Českej Republiky/zo Slovenskej Republiky v miestnom jazyku. Radi Vám pomôžeme začať na nemeckom trhu. Naši kolegovia sú tu pre Vás:

Pre predajcov: Vaša podpora predajcov online trhoviska

E-mail:

sk-seller@kaufland-online.de

Telefón: +421 233418986

Skutočný vlastník/skutoční vlastníci:

V súlade s platnou smernicou o praní peňazí ste povinní identifikovať skutočných vlastníkov svojej spoločnosti. Je preto dôležité, aby ste tieto informácie uviedli už pri registrácii predajcu, aby sme mohli váš účet plynulejšie aktivovať.

Kto je skutočný vlastník?

V prípade skutočných vlastníkov ide o fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom peňažných prostriedkov alebo iných aktív vo vašej spoločnosti, respektíve o právnickú osobu (napríklad GmbH/s.r.o), ktorá má v konečnom dôsledku kontrolu nad spoločnosťou (právny základ: § 3 zákona o praní peňazí (GwG)). Skutočný vlastník disponuje priamo alebo sprostredkovane minimálne 25-percentnými podielmi spoločnosti, respektíve podielmi hlasovacích práv vo vašom podniku. Váš podnik tak môže mať aj niekoľko skutočných vlastníkov.

Aké informácie a dokumenty o skutočnom vlastníkovi potrebujeme?

Potrebujeme meno, dátum a miesto narodenia, súkromnú adresu a presné údaje o kapitálovom podiele (v %). Potrebujeme tiež spoločenskú zmluvu, zoznam spoločníkov, príslušné audítorské správy alebo iný doklad o podielových vzťahoch v spoločnosti. Údaje v spoločenskej zmluve, ktoré idú nad rámec týchto požadovaných údajov, môžete samozrejme začierniť.

Príklad 1: S.r.o. s dvomi skutočnými vlastníkmi

 • Podielnik A má v spoločnosti podiel 50 %
 • Podielnik B má v spoločnosti podiel 40 %
 • Podielnik C má v spoločnosti podiel 10 %

Podielnici A a B sú skutočnými vlastníkmi a musíte ich na základe toho uviesť. Podielnik C vlastní menej ako 25 % podielov spoločnosti a nie je tak skutočným vlastníkom.

Príklad 2: S.r.o. s dvomi skutočnými vlastníkmi a jednou zúčastnenou spoločnosťou

 • Podielnik A má v spoločnosti podiel 33 %
 • Podielnik B má v spoločnosti podiel 33 %
 • Zúčastnená s.r.o. má v spoločnosti podiel 34 %

Zúčastnená s.r.o. má nasledujúce podielové vzťahy:

 • Podielnik C: Podiel 40 % v zúčastnenej spoločnosti
 • Podielnik D: Podiel 60 % v zúčastnenej spoločnosti

Skutočnými vlastníkmi sú iba podielnici A, B a D. A a B, pretože vlastnia viac ako 25-percentné podiely spoločnosti s.r.o.

V prípade zúčastnenej s.r.o. záleží na podielových vzťahoch aktuálnych spoločníkov.

Podielnik C nie je skutočným vlastníkom, pretože jeho podiel vo výške 40 % v zásade nie je dostatočný pre väčšinový podiel, respektíve pre získanie kontroly nad zúčastnenou s.r.o. To je splnené až od podielu v spoločnosti minimálne 50 %. Z tohto dôvodu je skutočným vlastníkom podielnik D, pretože s viac ako 50 % kontroluje zúčastnenú spoločnosť.

Pri registrácii nahrajte všetky potrebné dokumenty (aj o podielnických vzťahoch zúčastnenej s.r.o.).

Potrebujete poradiť?

Pri problémoch alebo otázkach súvisiacich s registráciou predajcu nás kontaktujte e-mailom na sk-seller@kaufland-online.de alebo telefonicky na +421 233418986.