IT-Recht Kanzlei

Ako predajcovi s Kaufland Global Marketplace vám advokátska kancelária IT-Recht Kanzlei ponúka výhody pri vytváraní právnych textov pre váš predaj na trhoviskách Kaufland.

Spoločnosť IT-Recht Kanzlei poskytuje svoje služby a osvedčenú kvalitu od roku 2004 viac ako 70 000 spoločnostiam.

Či už ide o podporu integrácie, právne otázky, alebo individuálne žiadosti týkajúce sa úpravy právnych textov, bude vám pridelený jeden z právnikov kancelárie špecializujúci sa na IT právo, ktorý vám ako vaša kontaktná osoba poskytne cenné rady, tipy a odporúčania.

Spoločnosť IT-Recht Kanzlei pre vás ako predajcu s Kaufland Global Marketplace vytvorila „ochranné balíky“ s rôznym rozsahom služieb za zvýhodnenú cenu.

1. „Ochranné balíky – právne texty“

IT-Recht Kanzlei vypracuje aktuálne a spoľahlivé právne texty pre váš predaj s Kaufland Global Marketplace (VOP predajcu, odstúpenie od kúpnej zmluvy, pravidlá o ochrane osobných údajov, informácie o predajcovi/tiráž). Objednajte si ich jednotlivo za cenu 5,90 eura za mesiac a trhovisko.

Vaše výhody:

 • právne texty vypracované špeciálne pre vašu obchodnú činnosť online predajcu,
 • len za 5,90 eura mesačne za predajný kanál,
 • 25 % zľava pri objednaní ďalšej služby v oblasti právnych textov,
 • vrátane prevzatia zodpovednosti,
 • vrátane služby aktualizácie v prípade zmeny požiadaviek,
 • odstúpenie od zmluvy je možné každý mesiac,
 • poradenstvo v anglickom jazyku.*

2. Balík „Kaufland Basis – VOP”

S balíkom „Kaufland Basis – VOP” vám IT-Recht Kanzlei ponúka aktuálne a nepriestrelné právne texty pre váš predaj na všetkých trhoviskách Kaufland len za cenu 24,90 eura mesačne.

Vaše výhody:

 • právne texty vypracované špeciálne pre váš predaj ako online predajcu:
  • všeobecné obchodné podmienky predajcu,
  • odstúpenie od zmluvy,
  • pravidlá o ochrane osobných údajov,
  • informácie o predajcovi (tiráž).
 • len za 24,90 eura mesačne,
 • v slovenskom, českom, nemeckom a poľskom jazyku,
 • k dispozícii jednoducho na stiahnutie v klientskom portáli IT-RECHT Kanzlei vo formáte HTML, PDF alebo ako textový súbor,
 • 25 % zľava pri objednaní ďalšej služby v oblasti právnych textov,
 • vrátane prevzatia zodpovednosti,
 • vrátane služby aktualizácie v prípade zmeny požiadaviek,
 • odstúpenie od zmluvy je možné každý mesiac,
 • poradenstvo v anglickom jazyku.*

*Die IT-Recht Kanzlei richtet sich vor allem an internationale Online-Händler, die in der Europäischen Union verkaufen. Die Beratung kann auch auf Englisch durchgeführt werden, Buchungs- und Kundenportal sowie der Text Creator sind jedoch nur in deutscher Sprache verfügbar.

Často kladené otázky (poskytnuté kanceláriou IT-Recht Kanzlei)

Je účtovaný poplatok za zriadenie?

Nie, nie je potrebné zaplatiť žiadny poplatok za zriadenie.

Môžem si kedykoľvek rozšíriť svoj zvolený ochranný balík?

Áno, k svojmu zvolenému ochrannému balíku si môžete objednať ďalšie služby kedykoľvek.

Aké spôsoby platieb sú k dispozícii?

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: faktúra, SEPA inkaso, PayPal (prevod peňazí).

Je súčasťou balíka aj ochrana pred právnou upomienkou?

Áno, IT-Recht Kanzlei ručí podľa zákonom určenej povinnej starostlivosti za obsah doložiek vo svojich právnych textoch, ako aj za iné zmluvne viazané poradenské služby.

Je určená minimálna zmluvná doba členstva?

„Ochranný balík – právne texty“ a „Kaufland Basis – VOP” je možné vypovedať každý mesiac.

Vytvárajú právne texty právnici?

Áno. Špecializovaní právnici v IT-Recht Kanzlei zaručujú aktuálnosť a právnu istotu ponúkaných právnych textov prostredníctvom trvalého zabezpečovania kvality. V oblasti poskytovania trvalej právnej podpory pre online predajcov je IT-Recht Kanzlei medzi advokátskymi kanceláriami lídrom na trhu.

Čo znamená „aktualizačná služba“ pre právne texty?

V prípade zmien zákonov či platforiem informujeme našich klientov prostredníctvom newslettera a požiadame ich o aktualizáciu svojich právnych textov.

Môže ma IT-Recht Kanzlei podporiť či zastupovať v prípade právnej upomienky?

Áno. Táto služba je zahrnutá v balíku „Neobmedzený ochranný balík – unlimited“ za 49,90 € mesačne.