Sponsored Product Ads

Sponsored Product Ads – reklamy na sponzorované produkty predstavujú náš reklamný nástroj založený na výkonnosti, ktorý vám umožní zvýšiť viditeľnosť svojich produktov na online trhoviskách spoločnosti Kaufland prominentným umiestnením. Oslovte presne tých zákazníkov, ktorí hľadajú vaše produkty alebo si prezerajú podobné produkty.

Celá kontrola nákladov je pritom vo vašich rukách, pretože ponuky a rozpočty kampane môžete definovať individuálne. Navyše platíte iba za kliknutia na svoju reklamu, jej samotné zobrazenie je bezplatné.

Kampane môžete sami vytvárať, monitorovať a optimalizovať. Vďaka informačnému panelu Dashboard máte neustály prehľad o výkonnosti svojej kampane a môžete ju optimalizovať na základe zozbieraných dát.

Využite svoju šancu na zvýšený obrat a dlhodobý rast!

Alle Infos zu Sponsored Product Ads zusammengefasst

 • Was sind die Sponsored Product Ads?
 • Wo werden diese ausgespielt?
 • Welche Kosten kommen auf mich zu?
 • Wie kann ich mit den Sponsored Product Ads starten?

Prehľad vašich výhod

Využite svoju šancu na zvýšený obrat a dlhodobý rast!

Optimalizácia obsahu

Uistite sa, že všetky údaje o produktoch a ich ceny sú optimálne nastavené, aby sa rastúca návštevnosť odrazila aj na vašich produktoch.

Vytváranie kampaní

Systém vás krok za krokom prevedie nastavením kampane, výberom produktov, určením kľúčových slov a rozpočtu.

Monitorovanie výkonnosti

Sledujte úspešnosť svojej kampane, upravujte nastavenia kampane a optimalizujte ponuky a kľúčové slová.

Tipy pre úspešný štart

Štruktúra kampane

Aby vaša kampaň začala úspešne, mali by ste zohľadniť niekoľko dôležitých faktorov:

Odporúčame začať s rozpočtom, ktorý generuje aspoň 100 kliknutí na každý propagovaný produkt obsiahnutý v kampani. Prvé výsledky o výkonnosti kampane dostanete približne jeden až dva týždne po jej spustení, takže 100 kliknutí na produkt je dobrým orientačným bodom.

Na začiatku kampane vám odporúčame použiť automatické prispôsobenie kľúčových slov. Tak získate prehľad o tom, ktorým kľúčovým slovám sa darilo viac a ktorým menej. Kľúčové slová, ktorým sa darilo najlepšie, môžete následne pridať do optimalizovanej manuálne vytvorenej kampane. Kľúčové slová, ktoré generujú len kliknutia, ale žiadne konverzie, môžete deaktivovať alebo vylúčiť v časti Kľúčové slová.

Ak chcete začať kampaň s manuálne nastavenými kľúčovými slovami, odporúčame vám použiť aspoň niektoré z navrhovaných relevantných kľúčových slov. Taktiež odporúčame pridať medzi kľúčové slová aj názov kategórie, v ktorej sa produkt nachádza.

Ako dosiahnem úspešnosť svojej kampane

Pred spustením svojej kampane by ste mali zohľadniť nasledujúce body, aby ste vytvorili sľubný základ pre úspešnosť a výkonnosť svojej kampane:

 • aktívna ponuka vašich produktov – aby sa vaša reklama spustila,
 • výhra BuyBoxu – aby sa vaša reklama zobrazila,
 • aktuálne a prehľadné údaje o produktoch – aby vaša reklama zaujala čo najviac zákazníkov,
 • produkty na sklade – aby sa vaša reklama zobrazovala nepretržite,
 • stanovené vlastné ciele – aby ste si dokázali vybrať vhodnú štruktúru kampane.

Čo je potrebné na spustenie reklamy na sponzorované produkty?

1. Aktívna ponuka
Reklamy na sponzorované produkty môžu využívať len predajcovia zaregistrovaní prostredníctvom Kaufland Global Marketplace s aktívnou ponukou na online trhoviskách spoločnosti Kaufland. Knihy a použitý tovar nie je možné propagovať.

2. BuyBox
Vaše reklamy na sponzorované produkty sa zobrazia len v prípade, ak sa práve nachádzate v BuyBoxe pre svoj propagovaný produkt. Tým sa zabráni tomu, aby sa zákazníkovi zobrazil v BuyBoxe iný predajca, hoci za reklamu platíte vy. V Backoffice na reklamy na sponzorované produkty môžete skontrolovať, či sa v BuyBoxe nachádzate aktuálne vy alebo iný predajca. Jednoducho kliknite na stránke s podrobnosťami o kampani na Produkty a zobrazte stĺpec BuyBox. Ak je stav BuyBoxu zelený, stali ste sa víťazom BuyBoxu pre príslušný propagovaný produkt.

3. Kontrola pred spustením kampane
Pred spustením svojej kampane by ste mali zohľadniť niekoľko aspektov, aby ste dokázali zvýšiť mieru prekliku a konverzie svojich produktov:

Veľmi dôležité sú vaše údaje o produktoch. Uistite sa, že sa vaše produkty nachádzajú v správnej kategórii produktov; že majú výstižný názov (ideálne pozostávajúci z relevantných kľúčových slov); že obrázky produktov majú dostatočne vysokú kvalitu a popisy produktov obsahujú všetky dôležité informácie. Náš algoritmus zohľadňuje hlavne relevantnosť produktov a podľa toho rozhodne pri každom vyhľadávaní o tom, ktoré reklamy sa zobrazia.

Taktiež sa uistite, že máte propagovaný produkt na sklade a jeho cena je konkurencieschopná. V prípade produktov, ktoré okrem vás ponúkajú na našom online trhovisku aj iní predajcovia, sa vaša reklama zobrazí len vtedy, ak ste víťazom BuyBoxu.

Weitere Infos & Insights

Alle Infos zu Sponsored Product Ads zusammengefasst

In unseren Webinaren erfahren Sie, wie genau Sponsored Product Ads mit Kaufland Global Marketplace funktionieren, wie Sie Ihre erste Kampagne starten und bestehende Kampagnen optimieren:

Máte záujem o službu SPA?

Neváhajte a obráťte sa na náš tím podpory: sk-cz-spa@kaufland-marketplace.com

Už ste sa u nás zaregistrovali ako predajca?

FAQ

Kde sa zobrazia sponzorované produkty?

Sponzorované produkty možno umiestniť na rôznych miestach, napr. na stránkach s výsledkami vyhľadávania alebo na stránkach s kategóriami. Keďže z dôvodu optimalizácie z času na čas meníme dizajn našich stránok, umiestnenie reklamy sa môže meniť.

Koľko stojí reklama na sponzorované produkty?

Reklama na sponzorované produkty je nástroj založený nákladoch na kliknutie a aukčnom systéme – to znamená, že zaplatíte len za kliknutia na vašu reklamu, pričom si musíte nastaviť maximálnu sumu, ktorú ste ochotní zaplatiť za jedno kliknutie. V skutočnosti však zaplatíte len cenu druhej najvyššej ponuky v aukcii (Second Best). Minimálna cena za jedno kliknutie je v súčasnosti 1 cent – skutočná cena však závisí od konkurencie v príslušnej kategórii produktov.

Čo sú náklady na kliknutie (CPC)?

Náklady na kliknutie (Cost per Click) udávajú, koľko zaplatíte za jedno kliknutie na vašu reklamu. Keďže náš reklamný nástroj na sponzorované produkty je založený na aukčnom princípe, vaše náklady na kliknutie (CPC) závisia nielen od vašej ponuky, ale aj od ponuky konkurencie, s ktorou vstupujete do aukcie.

Čo znamená nástroj „založený na výkonnosti“?

Reklama na sponzorovaný produkt je propagačný nástroj založený na úspešnosti – to znamená, že neplatíte za samotné zobrazenie reklamy, ale len za kliknutia, vďaka ktorým sa zákazníci dostanú na stránku s podrobnosťami o vašom produkte.

Čo musím spraviť pred spustením svojej kampane?

Predtým než spustíte kampaň na zvýšenie viditeľnosti svojich produktov, by ste mali zohľadniť niekoľko aspektov, aby ste dokázali zvýšiť svoju mieru konverzie:

 • Uistite sa, že máte daný produkt na sklade.
 • Uistite sa, že obrázky produktov majú dostatočne vysokú kvalitu.
 • Uveďte výstižné, pravdivé a podrobné popisy produktov.
 • Propagujte hlavne produkty, ktoré získali pozitívne hodnotenie.
 • Nezabúdajte na recenzie od svojich zákazníkov. Negatívne hodnotenia produktov môžu vyvolávať u budúcich zákazníkov pochybnosti o vašom produkte, čo môže mať negatívny dopad na mieru konverzie.
 • Uistite sa, že cena vášho produktu je konkurencieschopná. Pamätajte si, že v prípade produktov, ktoré okrem vás ponúkajú na našom online trhovisku aj iní predajcovia, sa vaša reklama zobrazí len vtedy, ak máte aktuálne najlepšiu cenovú ponuku, vďaka ktorej sa váš produkt zobrazí aj v okne BuyBoxu.
Ako si vytvorím kampaň na reklamy na sponzorované produkty?

Prihláste sa do svojho účtu predajcu na kaufland.de/seller a kliknite v menu na Služby -> Reklamy na sponzorované produkty. Tam sa môžete prihlásiť priamo do svojho účtu sponzorovaných produktov. Následne môžete v tomto účte vytvoriť novú kampaň cez príkaz Nová kampaň v menu Kampane. Ďalej postupujte podľa pokynov systému.