Vsaďte na silnú značku a predávajte online na trhoviskách Kaufland!

potenciálnych online zákazníkov

predajcov už predáva s Kaufland Global Marketplace

Staňte sa súčasťou Kaufland Global Marketplace!

Jedna registrácia pre všetky trhoviská Kaufland.

Profesionálne odvedená práca na partnerskej úrovni!

Každopádne môžem povedať, že spolupráca s vami a celkovo s trhoviskom Kaufland.de bola zatiaľ najlepšia zo všetkých trhovísk. Preto verím, že vy aj celý váš tím robíte svoju prácu veľmi dobre. Ďakujem vám a teším sa na ďalšie mesiace a roky našej plodnej spolupráce.

YOURGAMES.CZ s.r.o.

Nekomplikované, rýchle a jednoduché – ďakujeme!

Registrácia na Kaufland.de prekonala naše očakávania. Čo sa týka registrácie a zaradenia produktov do ponuky, Kaufland nemá konkurenciu! Všetko prebiehalo po celý čas v úplnom poriadku, najväčšia vďaka patrí pani Birešovej, je to naozaj odborníčka vo svojom odbore. Vždy, keď sme niečo potrebovali, stačilo sa jej ozvať a okamžite sa o to postarala. Čo sa týka samotnej komunikácie s tímom Kauflandu, v porovnaní s konkurenciou ju hodnotíme na najvyššej úrovni. Pevne veríme, že predaj bude prebiehať rovnako hladko ako samotná registrácia.

Benlemi s.r.o.

Vaše výhody ako predajcu s Kaufland Global Marketplace

Aby sme maximalizovali váš predajný potenciál, podporíme vás v národnom a medzinárodnom raste.

49,90€**

mesačne plus DPH

**1250 Kč / 220 zł

Základný balík + prepojenie

Jeden základný poplatok pre všetky trhoviská Kaufland**

Multikanálový marketing

Osobný tím podpory pre predajcov

Zákaznícka podpora 1. úrovne

Relevantné spôsoby platby pre všetky krajiny

Zmena balíka je možná každý mesiac, zrušenie kedykoľvek

Verlinkung zu Ihrem Onlineshop

39,95€**

mesačne plus DPH

**990 Kč / 175 zł

Základný balík

Jeden základný poplatok pre všetky trhoviská Kaufland**

Multikanálový marketing

Osobný tím podpory pre predajcov

Zákaznícka podpora 1. úrovne

Relevantné spôsoby platby pre všetky krajiny

Zmena balíka je možná každý mesiac, zrušenie kedykoľvek

Často kladené otázky

Čo je Kaufland Global Marketplace?

S Kaufland Global Marketplace sa zaregistrujete len raz a následne môžete predávať svoj tovar na niekoľkých online trhoviskách v rôznych krajinách súčasne. Naša technológia Multi Marketplace Technology umožňuje centralizovanú správu vašich ponúk, objednávok a údajov o produktoch. Okrem toho vás podporuje aj prostredníctvom ďalších služieb, ktoré ako globálny hráč budete potrebovať. Kaufland Global Marketplace vám ponúka ideálnu infraštruktúru pre váš medzinárodný rast a kombinuje koncentrovanú obchodnú silu so špičkovou platformovou technológiou. Zvýšte svoj dosah a rozšírte svoju predajnú stratégiu a svoje cieľové skupiny ako predajca na Kaufland Global Marketplace.

Ako vyzerá naša spolupráca?

Aby sme s vami mohli spolupracovať, musíte sa najprv zaregistrovať ako predajca na našom online trhovisku. Následne získate prístup na náš portál pre predajcov, kde môžete prostredníctvom kódov GTIN samostatne nahrávať svoje produkty na naše online trhovisko a predávať ich pod svojím menom. My za vás prevezmeme marketing a budeme automaticky propagovať vaše produkty na externých kanáloch. Pri obdržaní objednávky dostanete od nás všetky potrebné informácie, aby ste mohli zákazníkovi odoslať objednávku. Za odoslanie objednaného tovaru koncovému zákazníkovi ste zodpovední vy sami. Ako zákazníkov zmluvný partner mu tiež vystavíte faktúru, zatiaľ čo my sa postaráme o spracovanie platby. Po tom, ako zákazník dostane objednaný tovar, vám Kaufland Global Marketplace pošle váš výnos z predaja. Počas celého procesu predaja vás bude v prípade otázok či pripomienok zo strany zákazníka podporovať náš zákaznícky servis tzv. prvej úrovne (first level support). Okrem toho vám bude k dispozícii náš tím podpory pre predajcov, ktorý vám pomôže s predajom na Kaufland.

Ako sa môžem zaregistrovať ako predajca na konkrétnom Kaufland online trhovisku?

Po úspešnej registrácii si môžete vybrať, na ktorých predajných kanáloch v príslušných krajinách chcete ponúkať svoj tovar.

Aké informácie a dokumenty potrebujem k registrácii?

Pri registrácii od vás vyžadujeme nasledovné informácie a dokumenty:

 • údaje o zástupcoch vašej spoločnosti,
 • údaje o skutočných vlastníkoch a podielových vzťahoch,
 • daňové údaje ako je IČ DPH sídla spoločnosti alebo ak má vaša spoločnosť sídlo v zahraničí – IČ DPH krajiny online trhoviska alebo IČ DPH registrované v OSS,
 • informácie o ponúkanom tovare.

V závislosti od typu spoločnosti príp. právnej formy vašej spoločnosti od vás potrebujeme nasledovné doklady:

 • živnostenský list alebo výpis z obchodného registra,
 • platné doklady totožnosti všetkých zástupcov spoločnosti,
 • doklad o podielových vzťahoch (len pri osobnej spoločnosti).
Ako môžem zalistovať svoje produkty?

Na zalistovanie svojich produktov na našom trhovisku môžete využiť tieto spôsoby:

 1. Softvérové rozhranie: Uzavreli sme spoluprácu s viac ako 110-timi softvérovými a middlwarovými partnermi, vďaka ktorým sa môžete pripojiť na naše online trhovisko a automaticky tak importovať svoje produkty a ponuku priamo zo svojho e-shopu. Prehľad nájdete tu.
 2. Otvorené rozhranie na programovanie aplikácií, tzv. API: Taktiež sa môžete pripojiť prostredníctvom nášho otvoreného API tak, že vytvoríte vlastný systém integrácie svojho systému do našej platformy.
 3. Nahratie súboru CSV: Treťou možnosťou je zalistovanie prostredníctvom nahratia CSV súboru, na čo môžete použiť našu predlohu, vďaka ktorej budete môcť nahrať údaje o svojich produktoch a svojej ponuke pre viacero EAN kódov naraz a importovať ich tak priamo do portálu pre predajcov.
 4. Manuálne: Samozrejme, že jednou z možností je aj manuálne nahratie produktov priamo v našom portáli pre predajcov.
Aké poplatky sú spojené s predajom prostredníctvom Kaufland Global Marketplace?

S predajom na našom online trhovisku sa spájajú len dva poplatky, a to základný poplatok a variabilná provízia z predaja. Mesačný základný poplatok je vo výške 39,95 € a zahŕňa okrem iného aj nasledujúce služby:

 • zalistovanie neobmedzeného počtu produktov;
 • automatizovaný multikanálový marketing prostredníctvom externých kanálov (SEO, SEA, Google Shopping, porovnávače cien);
 • spracovanie platieb;
 • osobný zákaznícky servis a podporu pre našich predajcov.

Okrem toho je možné prepojiť váš vlastný e-shop s online trhoviskom. Túto možnosť si môžete objednať dodatočne za poplatok.Keď budete predávať svoj tovar prostredníctvom Kaufland Global Marketplace na viacerých online trhoviskách spoločnosti Kaufland súčasne, základný mesačný poplatok zaplatíte len za jedno trhovisko. Výška spomínanej provízie z predaja závisí od toho, v ktorej kategórii sa daný produkt nachádza, a leží v rozmedzí 7 až 16 %. Prehľad o rozdelení jednotlivých kategórií nájdete tu. Provízia vám bude stiahnutá iba v prípade zakúpených produktov, ktoré neboli vrátené alebo stornované.

Máte otázky?

Neváhajte sa obrátiť na náš tím podpory pre predajcov, ktorý vám rád pomôže!

*Early bird ponuka platí len pre dodatočné provízie z predaja na kaufland.pl a kaufland.at počas prvých troch mesiacov od spustenia príslušného predajného kanála. Provízií na kaufland.de, kaufland.sk a kaufland.cz sa to netýka: Ak predávate na online trhoviskách kaufland.de, kaufland.sk alebo kaufland.cz, budete aj naďalej platiť provízie z predaja v závislosti od produktovej kategórie. Po uplynutí trojmesačného akciového obdobia máte povinnosť platiť príslušné provízie z predaja aj na kaufland.pl a kaufland.at. Právno na výhody early bird ponuky a používanie trhoviska bez základného poplatku majú všetci predajcovia, ktorí si v období od 8. apríla 2024 do 31. decembra 2024 aktivujú online trhovisko kaufland.pl alebo kaufland.at. Ak ste si aktivovali predajné kanály kaufland.de, kaufland.sk a kaufland.cz ešte pred spustením kaufland.pl alebo kaufland.at a teraz si aktivujete poľské alebo rakúske trhovisko, mesačný základný poplatok za všetky predajné kanály Kaufland vám bude od tohto momentu na nasledujúce tri mesiace zrušený. Ak nemáte aktivované predajné kanály kaufland.de, kaufland.sk alebo kaufland.cz, základný mesačný poplatok je splatný až po skončení trojmesačného akciového obdobia early bird ponuky od spustenia trhoviska kaufland.pl alebo kaufland.at. Zľava na reklamy na sponzorované produkty (SPA) predstavuje bezprostrednú mesačnú zľavu až do výšky 200 € za aktiváciu predajných kanálov kaufland.pl a kaufland.at počas prvých troch mesiacov od spustenia príslušného online kanála (spolu až do výšky 600 € za aktivovaný predajný kanál) ak využívate službu SPA. Zľavu je možné uplatniť len na využívanie služieb SPA na kaufland.pl a kaufland.at. Nie je ju možné preniesť na kaufland.de, kaufland.sk a kaufland.cz ani pripísať na príslušný iný predajný kanál kaufland.pl alebo kaufland.at. Zľava sa odpočíta od zúčtovanej sumy na konci každého mesiaca, v ktorom bola služba poskytnutá. Ak sa mesačná zľava nevyužije, jej platnosť končí na konci príslušného mesiaca. Zľavu je možné uplatniť len na predajný kanál, ak je na každom trhovisku zverejnená aspoň jedna ponuka.

**Po registrácii si vyberiete, na ktorom trhovisku chcete zverejňovať svoje ponuky a z ktorého aktívneho predajného kanála sa má strhávať základný mesačný poplatok. Účtuje sa v národnej mene príslušného trhoviska. Základný poplatok pre Kaufland.pl sa účtuje v poľských zlotých a pre Kaufland.cz v českých korunách.

Počas prvých 30 dní neplatíte základný mesačný poplatok ani poplatok za odkaz na svoj e-shop. Provízií z predaja sa to netýka. To znamená, že ako predajca ste povinný platiť príslušné provízie na online trhoviskách Kaufland. Po uplynutí 30-dňového skúšobného obdobia je potrebné platiť základný mesačný poplatok za predajný kanál, ktorý bol aktivovaný ako prvý. V tomto poplatku je už zahrnuté aj využívanie ostatných predajných kanálov. Všetky vzniknuté poplatky budú stiahnuté z aktuálneho finančného zostatku na vašom účte predajcu alebo sa musia uhradiť bankovým prevodom. Spoluprácu môžete kedykoľvek ukončiť.

***Upgrade na vyšší predplatený balík je možný kedykoľvek. Prechod na nižší predplatený balík nadobúda platnosť štyri týždne po podaní žiadosti.