Händlerbund

S Kaufland Global Marketplace a združením Händlerbund si zabezpečíte výhody pre rôzne členské balíčky, vďaka ktorým bude váš predaj na trhoviskách Kaufland v súlade s právnymi predpismi.

Od roku 2008 podporuje združenie Händlerbund online predajcov a predovšetkým tých, ktorí majú sídlo v Nemecku. Predajcovia si môžu vybrať z ponuky individuálne prispôsobených členských balíčkov s rôznym rozsahom služieb, vrátane možnosti tvorby právnych textov určených explicitne na predaj s Kaufland Global Marketplace.

Vaše výhody

Základný členský balíček Basic je k dispozícii už od 9,90 eur mesačne a zahŕňa nasledujúce služby:

  • konanie v súlade s právnymi predpismi na Kaufland.de, Kaufland.sk a Kaufland.cz,
  • právne texty vytvorené právnikom v 10 jazykoch (vrátane nemčiny, slovenčiny, češtiny a mnohých ďalších),
  • individuálne právne spoľahlivé právne texty (nejde o vzorové dokumenty), ako sú informácie o predajcovi, všeobecné obchodné podmienky (VOP), poučenie o odstúpení od zmluvy a vyhlásenie o ochrane osobných údajov vrátane bezplatnej aktualizačnej služby,
  • právna podpora v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany mládeže, ochranných známok a pracovného práva,
  • vzorové dokumenty, šablóny, kontrolné zoznamy, biele knihy a mnoho ďalšieho.

Ďalšie výhody balíčkov Premium a/alebo Unlimited:

  • právne poradenstvo od špecializovaných právnikov (od Premium),
  • podpora v prípade udelenia písomnej upomienky (od Unlimited),
  • dôkladná právna kontrola vášho obchodu s cieľom vyhnúť sa písomným upomienkam (od Unlimited).

Samozrejme, vrátane prevzatia zodpovednosti

Händlerbund preberá plnú zodpovednosť za právne texty vytvorené právnikmi združenia. Pri výbere balíčka Unlimited a Professional majú predajcovia zabezpečené právne zastupovanie v prípade písomných upomienok.

Služba tvorby právnych textov pre Kaufland Global Marketplace – ako to funguje

Právna istota v e-commerce začína od právnych textov. Chyby v informáciách o predajcovi, poučení o odstúpení od zmluvy, VOP či vyhlásení o ochrane osobných údajov vás môžu stáť nielen dôveru zákazníkov, ale taktiež viesť k upomienkam. Združenie Händlerbund vám poskytne všetky potrebné právne texty a podporí vás pri ich tvorbe v súlade s právnymi predpismi.

Bezplatná aktualizačná služba

So združením Händlerbund zostanete v obraze aj pri zmenách v právnych predpisoch. Proaktívne dostanete zmenené a aktuálne právne texty, ktoré môžete hneď použiť.

*Ako predajca na Kaufland Global Marketplace získavate pri zakúpení balíčka tri mesiace členstva zdarma!

Či už ste začínajúci podnikateľ, profesionál, start-up alebo stredne veľká spoločnosť, tu ste na správnom mieste. Interaktívny poradca vám pomôže len v niekoľkých krokoch nájsť ten pravý balíček podľa vašich individuálnych požiadaviek

Ten správny balíček pre vás!

Často kladené otázky

Ktorý členský balíček je pre mňa ten pravý?

Interaktívny poradca združenia Händlerbund vám pomôže len v niekoľkých krokoch nájsť ten pravý balíček podľa vašich individuálnych požiadaviek. Máte záujem o osobné poradenstvo? Žiaden problém: Händlerbund vám s radosťou pomôže pri výbere toho správneho balíčka na telefónnom čísle: +49 341 / 92 65 94 62.

Je možné platiť za členstvo v mesačných intervaloch?

Pri uzatváraní členstva si môžete vybrať medzi platbou v mesačných intervaloch alebo raz ročne.

Aká je minimálna zmluvná doba členstva?

Minimálna doba trvania členstva je 12 mesiacov. Avšak niektoré doplnkové služby majú len mesačnú zmluvnú dobu.

Aké spôsoby platby ponúka Händlerbund?

Môžete si vybrať z nasledujúcich spôsobov platby: SEPA inkaso, PayPal, kreditná karta, Sofort prevod, iDEAL a Bancontact.

V ktorých jazykoch je možné vytvoriť právne texty?

K dispozícii sú nasledovné jazyky: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, poľština, čeština, slovenčina a arabčina.

Kto vytvára moje právne texty?

Všetky právne texty vytvárajú právnici špecializovaní na e-commerce. Händlerbund, samozrejme, preberá za vytvorené texty plnú právnu zodpovednosť.

Čo sa stane, keď sa zákony zmenia?

Právne texty sú pravidelne aktualizované podľa najnovších právnych predpisov. Súčasťou balíčkov je aj služba, vďaka ktorej sa vždy včas dozviete, kedy je potrebná úprava vašich právnych textov. A preto vás upomienky vždy obídu.

Ako požiadam o právne poradenstvo?

Ak potrebujete osobné právne poradenstvo, môžete sa obrátiť priamo na právnikov združenia Händlerbund. Súčasťou balíčka Premium je právne poradenstvo prostredníctvom e-mailov s mesačnou kvótou 10 e-mailov, ktoré môžete adresovať právnikom Händlerbund. Balíčky Unlimited a Professional vám zaručia neobmedzené právne poradenstvo prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky.

Ako ma Händlerbund podporuje v prípade doručenej upomienky?

V rámci balíčkov Unlimited a Professional máte k dispozícii právne zastupovanie vo veciach upomienok Skúsení právnici z Händlerbund preverujú oprávnenosť upomienok, prípadne upravia vyhlásenie o zdržaní, chránia vás pred neprimerane vysokými platbami a v prípade potreby vás zastupujú na všetkých súdnych inštanciách. Tím právnikov Händlerbund už spracoval viac ako 22 000 upomienok a ponúka vám priamu pomoc bez dlhého čakania.

Čo je to právna kontrola obchodu a aké mám z nej výhody?

Právna kontrola obchodu vám pomôže zabezpečiť právnu istotu vášho pôsobenia v oblasti e-commerce. Špecializovaní právnici skontrolujú vaše online vystupovanie na základe 100 kontrolných kritérií. Vďaka nim sa identifikujú nedostatky týkajúce sa právnej istoty, ktoré môžu viesť k doručeniu upomienky. Balíčky Unlimited a Professional zahŕňajú službu právnej kontroly vašej online prítomnosti. Kedykoľvek môžete požiadať o právnu kontrolu pre vaše ďalšie online prítomnosti.

Ako ma Händlerbund podporuje v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany mládeže, ochranných známok a pracovného práva?

Pre tieto právne oblasti vám Händlerbund ponúka individuálne balíčky: