Polityka prywatności – kauflandglobalmarketplace.com

Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet. Chcielibyśmy w związku z tym przedstawić naszym użytkownikom, w jaki sposób chronimy ich prywatność, gdy udostępniają nam swoje dane osobowe. Oprócz przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych obowiązujących w Niemczech, chcielibyśmy zobowiązać się za pomocą niniejszej polityki prywatności do odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi naszych użytkowników, tak aby ich prywatność była zawsze chroniona. Jest dla nas niezwykle ważne, aby odwiedzający naszą stronę internetową, czuli się komfortowo i bezpiecznie.

W sekcji „Administrator danych” najpierw informujemy o administratorze danych, inspektorze ochrony danych i wszelkich możliwościach kontaktu. W sekcji „Ogólne informacje na temat korzystania ze stron internetowych platformy” informujemy o obowiązujących wszystkie strony politykę prywatności. Wreszcie w punkcie „Prawa osób, których dotyczą dane”, chcielibyśmy poinformować o prawach użytkowników jako osób, których dotyczą dane w rozumieniu RODO.

A. Administrator danych

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen

I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Kaufland Marketplace GmbH,
Siedziba: Stiftsbergstraße 1,
74172 Neckarsulm
HRB-Nr.: HR B 774318, Amtsgericht Stuttgart

II. Dane kontaktowe i adres naszego Działu ds. Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami pod następującymi adresami:

Dane kontaktowe
Adres e-mail:
datenschutz@kaufland-online.com

Adres pocztowy:
Kaufland e-commerce GmbH
Inspektor ochrony danych
Adres pocztowy marketplace:
Marketplace, c/o Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG
Habsburgerring 2
50674 Köln

III. Dane kontaktowe i adres inspektora ochrony danych

datenschutz süd GmbH
Dr. Christian Borchers
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
office@datenschutz-sued.de

B. Ogólne informacje na temat korzystania ze stron internetowych platformy „kauflandglobalmarketplace.com”

Korzystanie z tej strony internetowej jest zasadniczo możliwe w trybie anonimowym. Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych itp.

Są to wyłącznie informacje niepozwalające w jakikolwiek sposób wnioskować na temat osoby użytkownika. Dane te są generowane również wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do dowolnej innej witryny internetowej lub treści aplikacji. Nie jest to zatem specyficzna funkcja naszej strony internetowej. Informacje tego rodzaju gromadzimy wyłącznie w formie anonimowej i analizujemy pod kątem statystycznym.

Dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy zostaną nam one przekazane przez użytkownika. Takich danych jak np. imię i nazwisko oraz adres e-mail potrzebujemy przykładowo do subskrypcji newslettera lub w przypadku korzystania z funkcji komentowania wpisów na naszej stronie internetowej. Gromadzone w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla których zostały nam udostępnione, w szczególności do wysyłania zamówionego newslettera lub w ramach wyświetlania komentarza pod wprowadzoną przez użytkownika nazwą.

Szczegóły procedury:

I. Udostępnianie strony internetowej kauflandglobalmarketplace.com i tworzenie plików logu

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera uzyskującego dostęp. Gromadzone są przy tym następujące dane, przekazywane na podstawie ustawień przeglądarki użytkownika:
a) informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
b) system operacyjny użytkownika,
c) adres IP użytkownika,
d) data i godzina uzyskania dostępu,
e) ostatnia strona internetowa z której system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej.

Dane są zapisywane na krótko w plikach logu naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików logu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić przesłanie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Dane są przechowywane w plikach logu w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Służą nam one również do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Te cele są zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania danych

Wyżej wymienione dane przechowujemy przez 14 dni.

5. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logu jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Użytkownik nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu.

II. Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii do przetwarzania danych dotyczących użytkowania

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Pliki cookie to informacje przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie przechowuje informacje, które powstają w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości użytkownika.

Wykorzystanie plików cookie i tym podobnych technologii do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej technologii:

 • Technicznie niezbędne: Są to pliki cookie i podobne metody, bez których użytkownik nie może korzystać z naszych usług (na przykład w celu prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej/wymaganych funkcji, w celu zapisania rejestracji w obszarze logowania itp.). Listę wszystkich wykorzystywanych, technicznie niezbędnych technologii/plików cookie można znaleźć tutaj.
  Wykorzystanie wymaganych technicznie plików cookie i podobnych technologii z kategorii „Technicznie niezbędne” odbywa się na podstawie art. 25 ust. 2 nr 2 TTDSG.
 • Komfort: Za pomocą tych technik możemy uwzględnić rzeczywiste lub domniemane preferencje użytkownika dotyczące wygodnego korzystania z naszych stron internetowych. Na przykład, możemy użyć ustawień użytkownika, aby wyświetlić nasze strony internetowe w języku, który mu odpowiada. Pozwala nam to również uniknąć wyświetlania produktów, które mogą nie być dostępne w danym regionie. Listę wszystkich wykorzystywanych „zapewniających komfort technologii/plików cookie” można znaleźć tutaj.
 • Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii z kategorii Komfort odbywa się na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO.
 • Statystyczne: Techniki te umożliwiają nam tworzenie pseudonimizowanych statystyk dotyczących korzystania z naszych usług w celu dostosowania ich do potrzeb użytkowników. Pozwala nam to na przykład określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do nawyków użytkowników. Listę wszystkich wykorzystywanych „niezbędnych dla statystyk technologii/plików cookie” można znaleźć tutaj.
  Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii z kategorii Statystyka odbywa się na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO.
 • Reklamowe: Umożliwia nam wyświetlanie użytkownikowi treści reklamowych, które są dla niego odpowiednie i opierają się na analizie jego zachowań związanych z korzystaniem z usług. Zachowanie użytkownika może być również śledzone w różnych witrynach internetowych, przeglądarkach lub na urządzeniach końcowych przy użyciu identyfikatora użytkownika (unikalnego identyfikatora).
  Po wyrażeniu przez użytkownika zgody na gromadzenie danych z jego pseudonimizowanego profilu i przekazywanie ich wraz z pseudonimizowanym identyfikatorem użytkownika w celach marketingowych mogą się mu wyświetlać na innych stronach internetowych i w usługach Kaufland oraz ewentualnie w innych kanałach stron trzecich odpowiednie dla niego treści reklamowe, które odpowiadają jego przypuszczalnym zainteresowaniom wynikającym z profilu użytkownika. Ponadto analizujemy skuteczne wyświetlanie banerów reklamowych i korzystanie z naszych stron internetowych Kaufland (np. wyświetlane lub kliknięte banery reklamowe) z jednej strony w celu optymalizacji naszych reklam i ofert dla użytkownika i innych klientów, a z drugiej strony w celu dostarczenia naszym partnerom reklamowym pseudonimizowanych danych do celów rozliczeniowych i optymalizacji ich kampanii marketingowych. Nasi partnerzy reklamowi nie mogą powiązać tych informacji z użytkownikiem. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub cofnie ją ze skutkiem na przyszłość, będą mu się wyświetlać wyłącznie losowe treści w odpowiednich obszarach banerów w naszych usługach i witrynach internetowych oraz w witrynach stron trzecich. Listę wszystkich wykorzystywanych „niezbędnych dla marketingu technologii/plików cookie” można znaleźć tutaj.
  Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii z kategorii Marketing odbywa się na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO.

W przypadku wykorzystania plików cookie i podobnych technologii do przetwarzania danych dotyczących użytkowania przetwarzane są, zależnie od celu, w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:

Technicznie niezbędne:

 • dane wejściowe użytkownika, aby zachować wpisy na kilku podstronach (np. wybór ulubionego marketu w wyszukiwarce),
 • dane uwierzytelniające służące do identyfikacji użytkownika po zalogowaniu w celu uzyskania dostępu do autoryzowanych treści (np. dostęp do konta klienta Kaufland),
 • zdarzenia związane z bezpieczeństwem (np. wykrywanie prób logowania często kończących się niepowodzeniem),
 • dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzania filmów (produktowych) wybranych przez użytkownika).

Statystyczne:

 • Pseudonimizowane profile użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Obejmują one w szczególności następujące informacje:
  • typ/wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • adres URL strony odsyłającej (uprzednio odwiedzona strona),
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  • czas żądania serwera,
  • indywidualny identyfikator użytkownika,
  • wyzwolone zdarzenia na stronie internetowej (zachowania podczas surfowania).
 • Adres IP jest przy tym regularnie anonimizowany, aby nie można go było powiązać z użytkownikiem.
 • Identyfikator użytkownika łączymy z innymi danymi użytkownika (np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail itp.) wyłącznie za oddzielną, wyraźną zgodą użytkownika. Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków na jego temat.

Reklamowe:

 • Pseudonimizowane profile użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszych stron internetowych. Obejmują one w szczególności następujące informacje:
  • adres IP,
  • indywidualny identyfikator użytkownika,
  • potencjalne zainteresowanie produktem,
  • wyzwolone zdarzenia na stronie internetowej (zachowania podczas surfowania). 
 • Adresy IP są przy tym regularnie anonimizowane, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem.
 • Identyfikator użytkownika łączymy z innymi danymi użytkownika (np. imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail itp.) wyłącznie za oddzielną, wyraźną zgodą użytkownika. Na podstawie samego identyfikatora użytkownika nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków na jego temat. 

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

W ramach przetwarzania danych przy użyciu plików cookie i podobnych technologii przetwarzania danych dotyczących użytkowania możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych dostawców usług, w szczególności z sektora marketingu internetowego. Przetwarzają oni dane użytkownika w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, są starannie dobierani i zobligowani umową zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione w Informacjach o plikach cookie jako dostawcy, o ile nie zostały wymienione jako (współ)administratorzy danych w tej sekcji, działają dla nas jako podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Okres przechowywania dla plików cookie można sprawdzić w Informacjach o plikach cookie.

Jeśli w kolumnie „Wygaśnięcie” podana jest informacja „trwałe”, plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

Jeśli w kolumnie „Wygaśnięcie” podana jest informacja „sesja”, plik cookie jest przechowywany przez okres odwiedzin danej strony internetowej. Natychmiast po zakończeniu sesji lub zamknięciu przeglądarki lokalnie zapisane pliki cookie są usuwane.

1.1. Google Marketing Platform/Analytics 360

Nasza witryna korzysta z Google Analytics: usługi analizy internetowej Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”.

W przypadku otwierania poszczególnych stron naszej witryny internetowej przechowywane są w szczególności następujące dane:

 • dwa bajty adresu IP systemu użytkownika otwierającego strony,
 • informacje o systemie operacyjnym systemu otwierającego strony,
 • informacje o przeglądarce,
 • odwiedzana strona internetowa,
 • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł do odwiedzanej witryny (tzw. referrer URL, czyli adres URL strony odsyłającej),
 • podstrony, do których uzyskano dostęp z odwiedzanej strony internetowej,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • data i godzina wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej.

Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej mogą być przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam być przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje, aby ocenić korzystanie z naszej strony internetowej przez użytkowników w celu tworzenia raportów dotyczących ich aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z tą aktywnością i korzystaniem z Internetu. W związku z tym zawarliśmy z Google odpowiednią umowę o przetwarzaniu na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO.

Jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google, Google przekaże te informacje również tym stronom trzecim. Dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany. Więcej informacji na ten temat znajduje się bezpośrednio na stronie Google.

Śledzenie na różnych urządzeniach

Jeśli użytkownik zaloguje się do zewnętrznego dostawcy przy użyciu własnych danych, odpowiednie cechy rozpoznawania różnych przeglądarek i urządzeń końcowych mogą zostać ze sobą powiązane. Jeśli na przykład dostawca zewnętrzny utworzył oddzielną cechę dla używanego laptopa, komputera stacjonarnego, smartfona lub tabletu, te indywidualne cechy mogą zostać przypisane do siebie nawzajem, gdy tylko użytkownik skorzysta z usługi dostawcy zewnętrznego przy użyciu swoich danych logowania. W ten sposób zewnętrzny dostawca może również kierować nasze kampanie reklamowe na różne urządzenia końcowe.

Przetwarzanie danych w kraju trzecim z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

Jeśli dane są przetwarzane w tym zakresie poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze mogą uzyskać dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i monitorowania bez poinformowania o tym użytkownika lub bez możliwości podjęcia przez niego kroków prawnych. Jeśli korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych pod względem ochrony danych krajach trzecich, a użytkownik wyrazi na to zgodę, przekazanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgodę można w każdej chwili wycofać za pośrednictwem Ustawień plików cookie.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem do momentu wycofania zgody. Jeśli użytkownik nie chce, aby Google Analytics miał wgląd w jego zachowania związane z użytkowaniem, jak opisano powyżej, może zintegrować ze swoją przeglądarką dodatek dezaktywujący. Więcej informacji o tym dodatku oraz o aktywacji znajduje się na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

1.2. Google Ads

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: 

Na naszych stronach internetowych korzystamy również z technologii retargetingu Google Campaign Manager 360 i Google Ads. Celem usług Google jest rozpoznawanie użytkowników odwiedzających strony internetowe partnerów reklamowych Google na podstawie zarejestrowanych danych (wizyty na naszej stronie internetowej, w tym daty i godziny, preferowanego języka, typu przeglądarki, systemu operacyjnego) i prezentowanie im reklam dostosowanych do ich przypuszczalnych zainteresowań. Nie mamy możliwości osobistej identyfikacji osób odwiedzających strony.

Podstawą prawną korzystania z tej technologii plików cookie jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 25 ust. 1 TTDSG i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgodę można w każdej chwili wycofać za pośrednictwem Ustawień plików cookie.

Kategorie, według których reklamy oparte na zainteresowaniach są przy użyciu tej technologii wyświetlane użytkownikowi w sieci reklamowej Google, można przeglądać, usuwać lub dodawać, korzystając z Menedżera preferencji reklam Google. Za pomocą tego narzędzia można także sprzeciwić się zbiorczo używaniu plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pozwalającą dezaktywować pliki cookie dla preferencji reklam. Więcej informacji dotyczących włączania spersonalizowanego wyświetlania reklam znaleźć można także tutaj.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Jeśli użytkownik korzysta z tego samego programu przeglądarki do odwiedzania innych stron internetowych, których operatorzy są również klientami reklamowymi Google, informacje ze stałego pliku cookie Google są odczytywane przez operatorów tych stron (są to strony odwiedzane za pomocą przeglądarki) w celu wyświetlania treści reklamowych dostosowanych do zachowania użytkownika podczas surfowania za pośrednictwem banerów.

Zgodę można w każdej chwili wycofać za pośrednictwem Ustawień plików cookie.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Informacje generowane przez LinkedIn Insight Tag na temat korzystania z tej strony internetowej mogą być przetwarzane na serwerach LinkedIn w Stanach Zjednoczonych. Dla Stanów Zjednoczonych nie ma decyzji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych, co oznacza, że należy przyjąć niższy poziom ochrony danych niż obowiązujący w UE. Możliwość korzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych może okazać się w związku z tym niewystarczająca.

IV. Osadzone pliki wideo z serwisu YouTube

Na niektórych podstronach lub częściowo także na stronie głównej platformy kauflandglobalmarketplace.com pliki wideo mogą być tymczasowo dostępne do odtwarzania w YouTube Frame. Odtwarzając filmik, użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej www.youtube.de firmy Google Inc. Nie mamy wpływu na zakres danych i sposób ich przetwarzania przez Google Inc. w związku z dostępem do witryny YouTube. Google Inc. ponosi za to odpowiedzialność prawną. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

V. Formularz kontaktowy / kontakt przez e-mail / kontakt telefoniczny

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownicy naszych stron internetowych mają możliwość skontaktowania się z nami na różne sposoby (np. przez telefon, formularz kontaktowy, e-mail, faks, listownie). W przypadku skontaktowania się z nami gromadzone są wszystkie dane istotne dla rozmowy. Należą do nich w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres faktury i dostawy,
 • dane transakcji,
 • ew. data urodzenia i numer telefonu.

W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dla sprzedawców gromadzone są w szczególności następujące dane osobowe:

 • zwrot grzecznościowy (opcjonalnie),
 • imię (pole obowiązkowe),
 • nazwisko (pole obowiązkowe),
 • preferowany język (opcjonalnie),
 • adres e-mail (pole obowiązkowe),
 • numer telefonu (opcjonalnie),
 • nazwa firmy (opcjonalnie),
 • sklep internetowy / link do innych kanałów sprzedaży (opcjonalnie),
 • szczegóły asortymentu (kategoria, marki, liczba produktów) (opcjonalnie),
 • używany system ERP (opcjonalnie),
 • zainteresowanie sprzedażą na stronie Kaufland.de (opcjonalnie),
 • zainteresowanie sprzedażą na stronie Kaufland.pl (opcjonalnie),
 • zainteresowanie sprzedażą na stronie Kaufland.at (opcjonalnie),
 • zainteresowanie sprzedażą na stronie Kaufland.cz (opcjonalnie),
 • zainteresowanie sprzedażą na stronie Kaufland.sk (opcjonalnie),
 • zainteresowanie korzystaniem z usług realizacji zamówień FBK (opcjonalnie),
 • szczegóły dotyczące przyczyny nawiązania kontaktu: (opcjonalnie),
 • adres IP.

Aby upewnić się, że podczas wprowadzania adresu e-mail nie popełniono żadnych błędów, stosujemy tzw. procedurę Double-Opt-In. Po wprowadzeniu adresu e-mail w formularzu kontaktowym i przesłaniu go wysyłamy użytkownikowi link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu linka potwierdzającego kontaktujemy się z użytkownikiem.

Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach tego procesu są przechowywane i wykorzystywane do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych, umożliwiającego przekazanie odpowiedzi na zapytanie użytkownika, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie dotyczy umowy, przetwarzanie danych może być konieczne do realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawą prawną do przekazania zapytania użytkownika do właściwego podmiotu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes w przypadku takiego przekazywania danych to interes grupy spółek, polegający na umożliwianiu prawidłowego przydzielania zapytań klientów i ich merytorycznego przetwarzania w interesie klienta.

3. Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych polega na przetwarzaniu prośby o kontakt oraz w niektórych przypadkach, w kontekście przetwarzania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego dla sprzedawców, na dostarczaniu informacji o sprzedaży na naszych internetowych platformach sprzedażowych.

4. Odbiorcy/kategorie odbiorców

Zasadniczo wykluczamy przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające, które są przez nas starannie wybierane, kontrolowane oraz objęte umową zgodnie z art. 28 RODO. Ponadto może być konieczne przekazanie przez nas fragmentów zapytania partnerom umownym (np. dostawcom w przypadku zapytań dotyczących konkretnych produktów) w celu przetworzenia zapytania. Jeśli jest to możliwe, zapytanie użytkownika jest uprzednio anonimizowane, tak aby strona trzecia nie była w stanie go w żaden sposób powiązać z użytkownikiem. W pojedynczych przypadkach (np. w sprawach gwarancyjnych) może być jednak konieczne przekazanie danych osobowych użytkownika (np. dostawcom lub usługodawcom) w celu dalszego przetwarzania zapytania.

5. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

6. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie prowadzi do usunięcia zgromadzonych danych użytkownika. W takim przypadku rozmowa może nie być kontynuowana. Wszelkie pytania na ten temat należy kierować do wyżej wymienionego Administratora danych.

C. Prawa osób, których dotyczą dane

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, jest on osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i zasadniczo przysługują mu poniższe prawa, o ile nie mają zastosowania żadne wyjątki:

1. Prawo dostępu do informacji

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane; w takim przypadku ma on prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania

Ponadto użytkownik, jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas trwania kontroli prowadzonej przez administratora.

4. Prawo do usunięcia danych

Wreszcie, jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z podstaw wyszczególnionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do zamierzonych celów (prawo do usunięcia).

5. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu lub usunięciu danych bądź ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużych nakładów.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, w przypadku gdy
1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do żądania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.
Administrator nie przetwarza już wtedy danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże on istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Jeśli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane na potrzeby reklam bezpośrednich, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego rodzaju reklam; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takimi reklamami bezpośrednimi.
Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych dla celów reklam bezpośrednich, dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.
Użytkownik ma możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody w zakresie ochrony danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać oświadczenie o wyrażeniu zgody w zakresie ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach z uwzględnieniem profilowania

Użytkownik ma prawo nie poddać się decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, z uwzględnieniem profilowania, wywołującej wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja
1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem danych,
2. jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, określające również odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów,
3. jest podejmowana za wyraźną zgodą użytkownika.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika.
W odniesieniu do przypadków, o których mowa w punktach 1 i 3, administrator danych wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osobowej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, jeżeli uważa, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza RODO (art. 77 RODO). Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z tego prawa przed organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. W (kraj związkowy) właściwym organem nadzorczym jest:

Krajowy inspektor ochrony danych i wolności informacji dla Badenii-Wirtembergii

Adres: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart
Adres pocztowy: Skrytka pocztowa 10 29 32, 70025 Stuttgart

Kontakt centralny
Telefon: 0711/61 55 41 – 0
Telefaks: 0711/61 55 41 – 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

W razie ewentualnych dalszych pytań należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych.