take-e-way

Rejestrację EPR w ramach ZSEE/WEEE w UE przejmuje od Ciebie take-e-way – również jako upoważniony przedstawiciel.

Jako sprzedawca Kaufland Global Marketplace możesz skorzystać z usługi naszego partnera take-e-way i otrzymać 10% rabatu na opłatę za pomoc udzieloną przez firmę w spełnieniu wymogów w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ang. EPR)!

Firma take-e-way umożliwia sprzedawcom prostą i nieskomplikowaną realizację zobowiązań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR – Extended Producer Responsibility), wynikającej z niemieckich ustaw wdrażających dyrektywy unijne, ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG), ustawy o bateriach (BattG) oraz ustawy o opakowaniach (VerpackG), na poziomie międzynarodowym w zaledwie kilku krokach.

Obowiązki producenta w zakresie EPR regulują następujące dyrektywy UE:

1. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – (ZSEE/WEEE) – 2012/19/EU

2. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów – 2006/66/WE

3. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – 94/62/WE

Nasz partner take-e-way zwalnia Cię ze skomplikowanych procedur uzyskania numerów EPR w poszczególnych krajach docelowych, w tym w Niemczech, Słowacji i Czechach w zakresie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE/ElektroG) oraz ustawy o bateriach (BattG). Usługa take-e-way obejmuje rejestrację, działanie w charakterze upoważnionego przedstawiciela oraz wszelkie inne niezbędne czynności umożliwiające sprzedaż na platformach sprzedażowych Kaufland zgodnie z prawem.

Zapewnij sobie kompleksowy pakiet usług z take-e-way:

 1. Analiza produktów i identyfikacja przynależnych kategorii EPR w odpowiednich krajach
 2. Identyfikacja źródeł odpadów w ramach EPR i uzyskanie numerów rejestracyjnych EPR w danych krajach
 3. Rejestracja w odpowiednich organach i dopilnowanie, aby każdy etap procesu rejestracji był zgodny z przepisami
 4. Wygodny dostęp do comiesięcznych raportów ilości przez portal klienta take-e-way
 5. Reprezentowanie przez upoważnionego przedstawiciela, w razie potrzeby
 6. Serwis i doradztwo dla 35 krajów w lokalnych językach urzędowych takich jak: niemiecki, angielski, chiński, słowacki, czeski, francuski, włoski, hiszpański, polski i wielu innych.

Odciąż swój biznes z take-e-way i korzystaj ze specjalnych bonusów jako sprzedawca Kaufland Global Marketplace!

Nasz partner take-e-way przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę.

Wskazówka: Nasz partner take-e-way oferuje kompletne rozwiązania w ramach ustaw ElektroG i BattG, jak również pełen zakres usług międzynarodowych w zakresie zobowiązań wynikających z ustawy o opakowaniach (VerpackG). W przypadku zainteresowania również takimi usługami, wystarczy zaznaczyć to przy składaniu zapytania ofertowego u naszego partnera take-e-way.

FAQ dot. ustaw ElektroG i BattG (we współpracy z take-e-way)

Dlaczego muszę udowodnić Kaufland Global Marketplace, że spełniam obowiązki wynikające z niemieckiej ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG)?

Niemiecka ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została znowelizowana w 2021 roku. Jedna z tych zmian dotyczy operatorów internetowych platform sprzedażowych, takich jak Kaufland.de: od lipca 2023 r. platformy sprzedażowe są ustawowo zobowiązane do sprawdzania sprzedawców pod kątem spełnienia wymogów ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dotyczy to sprzedawców, którzy za pośrednictwem platformy prowadzą wysyłkę do i na terenie Niemiec.

Operatorzy internetowych platform sprzedażowych muszą również zapewnić, sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie odbywała się za pośrednictwem sprzedawców nieposiadających odpowiednich potwierdzeń (numery rejestracyjne). W przypadku naruszeń operatorzy platform sprzedażowych są karani wysokimi grzywnami.

Czy zgodnie z ustawą ElektroG jestem jako sprzedawca „producentem”? Jeśli tak, to jakie są moje obowiązki?

Zbiorcze pojęcie „producent” zgodnie z ustawą ElektroG obejmuje również dystrybutorów, czyli sprzedawców, którzy oferują do sprzedaży sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obowiązek samodzielnej rejestracji w Fundacji EAR istnieje dla sprzedawców zawsze wtedy, gdy artykuły wprowadzane do obrotu przez sprzedawcę nie zostały wcześniej zarejestrowane przez krajowego lub zagranicznego producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

W związku z tym, za producenta uważa się osobę, która

 1. Wytwarza produkty, które w danym kraju podlegają wymogom EPR.
 2. Wwozi produkty podlegające wymogom EPR do danego kraju.
 3. Sprzedaje produkty, które podlegają wymogom EPR w tym kraju, a siedziba jej nie znajduje się w tym kraju.

Przykład: Jeśli sprzedajesz zabawki elektroniczne z Chin konsumentom końcowym w Niemczech, jesteś uważany za producenta i dlatego podlegasz w Niemczech wymogom EPR.

Gdzie mogę znaleźć przegląd urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których dotyczą te wymogi?

Na stronie Fundacji EAR możesz sprawdzić, na ile w rozumieniu ustawy ElektroG Twoja działalność odpowiada pojęciu „producenta” i odpowiednio się zarejestrować. Przegląd odpowiednich kategorii urządzeń znajdziesz tutaj.

Jakie zasady obowiązują dla realizacji zamówień przez operatora zewnętrznego (fulfillment)?

Nowelizacja ustawy ElektroG w 2022 r. wprowadziła również nowy zakres odpowiedzialności oraz obowiązek kontroli dla dostawców usług realizacji zamówień (fulfillment). Jeżeli zlecający sprzedawcy nie są w stanie przedstawić swojemu dostawcy usług realizacji zamówień odpowiednich potwierdzeń (numerów rejestracyjnych), magazynowanie, pakowanie, adresowanie ani wysyłka sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, którego to dotyczy, nie mogą się odbyć.

Jakie zasady obowiązują dla dropshippingu?

W przypadku dropshippingu towar jest pakowany bezpośrednio przez dostawcę i wysyłany do klienta końcowego. Sami sprzedawcy nie mają więc fizycznego kontaktu z produktem.

Dla dropshippingu podział odpowiedzialności pomiędzy sprzedawców i dostawców w ramach ustawy ElektroG jest uregulowany w następujący sposób:

 • Zgodnie z ustawą ElektroG wynikające z niej obowiązki dotyczą w przypadku dropshippingu bezpośrednio sprzedawcy, jeśli producent lub importer artykułu (niezależnie od tego, czy ma siedzibę w Niemczech, innych krajach UE czy krajach pozaeuropejskich) sam nie wypełnia należycie tych obowiązków.
 • W razie wątpliwości sprzedawcy są zobowiązani do samodzielnego wypełnienia obowiązków rejestracyjnych wynikających z ustawy ElektroG, ponieważ dystrybutorów produktów producentów/importerów, którzy nie są prawidłowo zarejestrowani prawo stawia na równi z producentami.
Co się stanie, jeśli po lipcu 2023 roku nie będę mieć potwierdzenia zgodnego z ustawą ElektroG (numery rejestracyjne) na platformie sprzedażowej Kaufland.de?

Jeśli sprzedawcy nie dostarczą Kaufland Global Marketplace ważnych numerów rejestracyjnych po 1 lipca 2023 r., tak jak przewiduje to niemiecka ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG), kontynuowanie sprzedaży określonych artykułów poprzez Kaufland.pl będzie niemożliwe. W takiej sytuacji wybrane artykuły zostaną ukryte.

Od 2023 r. sprzedawcy oraz wszyscy producenci baterii przenośnych, samochodowych i przemysłowych tych kategorii w rozumieniu ustawy o bateriach BattG, podlegają obowiązkowi rejestracji i kontroli wynikających z tej ustawy jeszcze przed wprowadzeniem baterii na rynek w Niemczech. Odnośnie ustawy BattG nie ma jeszcze prawnie określonego terminu wdrożenia, dotyczącego obowiązku sprawdzenia przez platformy sprzedażowe, czy sprzedawcy dokonali odpowiedniej rejestracji.

Zapisanie numerów rejestracyjnych wymaganych w ramach ustawy BattG na Kaufland.de jest zatem obecnie jeszcze opcjonalne.

Czy sprzedawcy w rozumieniu ustawy BattG są „producentami”?

Tak, pojęcie „producent” według ustawy BattG jest, podobnie jak w ustawie ElektroG, pojęciem zbiorczym, które obejmuje różne grupy podlegające rejestracji – w tym sprzedawców.

Jako sprzedawca jesteś zobowiązany do rejestracji, jeżeli wprowadzane przez Ciebie do obrotu baterie przenośne, samochodowe i przemysłowe nie zostały zarejestrowane lub nie zostały prawidłowo zarejestrowane przez producenta lub dostawcę. W rozumieniu ustawy BattG funkcjonujesz wtedy również jako producent. Skontaktuj się w tej sprawie niezwłocznie z producentem i/lub dostawcą.

Na stronie Fundacji EAR możesz sprawdzić, na ile w rozumieniu ustawy BattG Twoja działalność odpowiada pojęciu „producenta” i odpowiednio się zarejestrować. Przegląd odpowiednich kategorii urządzeń znajdziesz tutaj.

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza informacja, przygotowana we współpracy z firmą take-e-way, nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Prosimy o uzyskanie informacji na własną odpowiedzialność i w razie potrzeby zasięgnięcie porady prawnej, aby upewnić się, czy oferowane produkty podlegają odpowiednim kategoriom i wymogom. Nasz partner, firma take-e-way, chętnie udzieli wsparcia w tym zakresie.