Reklamy na sponzorované produkty

Náš reklamní nástroj založený na výkonu vám umožní prominentním umístěním zvýšit viditelnost svých produktů na Kaufland Global Marketplace. Oslovte přesně ty zákazníky, kteří hledají vaše produkty nebo se dívají na podobné produkty.

Přitom máte náklady plně pod kontrolou, neboť si můžete individuálně nadefinovat své nabídky a rozpočet kampaně. Vedle toho platíte pouze za kliknutí na svoji reklamu, její zobrazení je zdarma.

Kampaň si můžete sami vytvořit, monitorovat a optimalizovat. Protože o výkonu (efektivnosti) své kampaně máte neustále přehled na dashboardu, můžete se rozhodovat na základě dat.

Využijte svoji šanci na zvýšení obratu a zajištění dlouhodobého růstu.

Alle Infos zu Sponsored Product Ads zusammengefasst

 • Was sind die Sponsored Product Ads?
 • Wo werden diese ausgespielt?
 • Welche Kosten kommen auf mich zu?
 • Wie kann ich mit den Sponsored Product Ads starten?

Přehled výhod

Tak fungují reklamy na sponzorované produkty (Sponsored Product Ads) na Kaufland Global Marketplace.

Optimalizace obsahu

Ujistěte se, že všechny údaje o produktech a jejich ceny jsou optimálně nastaveny, aby rostoucí návštěvnost u vašich produktů rovněž přinesla konverzi.

Vytvoření kampaně

Systém vás provede krok za krokem nastavením kampaně, výběrem produktů, určením klíčových slov a rozpočtu.

Sledování výkonu

Sledujte úspěšnost své kampaně, měňte její nastavení a optimalizujte nabídky i klíčová slova.

Tipy pro úspěšný start

Struktura kampaně

Pro úspěšný start kampaně na reklamy na sponzorované produkty byste měli zohlednit několik podstatných věcí.

Rozpočet kampaně by měl být nastaven tak, aby pro každý produkt, který je v kampani propagován, mohlo být generováno alespoň 100 kliknutí. Smysluplné vyhodnocení zpětné vazby na výkon kampaně trvá zhruba jeden až dva týdny, proto je 100 kliknutí na produkt dobrou směrnou hodnotou.

Na začátku kampaně doporučujeme začít s automatickou strategií pro klíčová slova. Díky tomu si můžete udělat obrázek o tom, jaká klíčová slova si vedou dobře či méně dobře. Klíčová slova s dobrým výkonem můžete později převzít do optimalizované manuální kampaně. Klíčová slova, která generovala pouze kliknutí, ale žádné konverze, mohou být v sekci Klíčová slova deaktivována a vyloučena.

Pokud se hned na začátku rozhodnete pro manuální strategii pro klíčová slova, měli byste zvolit několik klíčových slov navržených systémem, protože je vyhodnotil jako relevantní. Navíc doporučujeme použít jako klíčové slovo jméno kategorie, ve které se váš produkt nachází.

Kontrolní seznam

Aby měly kampaně slibný základ pro dobrou výkonnost, měli byste před spuštěním zohlednit tyto body:

 • Produkty jsou online – mohou se tak spustit reklamy.
 • Vyhráli jste BuyBox – díky tomu se zobrazí reklamy.
 • Údaje o produktech jsou přehledné a aktualizované – aby byly reklamy úspěšné.
 • Produkty máte na skladě – pro zajištění nepřetržitého zobrazování reklam.
 • Vytyčili jste si vlastní cíle – možnost volby odpovídající struktury kampaně.

Předpoklady

1. Produkty jsou online
Prodejci, kteří jsou zaregistrovaní na Kaufland Global Marketplace a jejichž nabídky jsou na marketplace společnosti Kaufland k dispozici, mohou využít reklamy na sponzorované produkty. Nelze však propagovat použité produkty a knihy.

2. BuyBox
Vaše reklamy se přehrají jen tehdy, když se aktuálně nacházíte v BuyBoxu pro váš propagovaný produkt. Tímto se zabrání tomu, že vy zaplatíte za reklamu a zákazníkovi se v BuyBoxu zobrazí jiný prodejce. Jestli jste v BuyBoxu vy nebo jiný prodejce, snadno zjistíte v sekci backoffice pro sponzorované produkty, tím že rozkliknete v podrobnostech kampaně tlačítko Produkty a následně zobrazíte BuyBox. Pokud je status zelený, pak jste pro příslušný produkt získali BuyBox.

3. Kontrola před spuštěním
Než spustíte svou kampaň na reklamy na sponzorované produkty, měli byste vzít v potaz několik aspektů, abyste skutečně zvýšili míru prokliku a konverzní poměr vašich produktů:

Údaje o produktech jsou obzvláště důležité pro správné zobrazení a výkon vašich reklam. Ujistěte se, že produkty jsou přiřazené do správných kategorií, mají přesvědčivý název (který ideálně přímo obsahuje vhodná klíčová slova), vybrali jste líbivé obrázky a že zákazníci se v popisu produktu dozví všechny důležité informace. Algoritmus prověřuje především relevanci produktu pro zákazníka a rozhoduje takto při každém vyhledávání, jaké reklamy se zobrazí.

Taktéž byste se měli ujistit, že máte propagované produkty na skladě a nabízíte je za konkurenceschopné ceny. V případě, že vámi propagované produkty jsou nabízeny na marketplace i jinými prodejci, se vaše reklamy zobrazí jen tehdy, když budete v BuyBoxu!

Weitere Infos & Insights

Alle Infos zu Sponsored Product Ads zusammengefasst

In unseren Webinaren erfahren Sie, wie genau Sponsored Product Ads mit Kaufland Global Marketplace funktionieren, wie Sie Ihre erste Kampagne starten und bestehende Kampagnen optimieren:

Máte zájem o reklamy na sponzorované produkty?

Naši podporu můžete kontaktovat e-mailem na: sk-cz-spa@kaufland-marketplace.com

Již jste u nás registrovaní jako prodejce?

FAQ

Kde se objevují sponzorované produkty?

Sponzorované produkty lze umístit na různá místa, např. na stránky s výsledky vyhledávání nebo na stránky kategorií. Protože čas od času upravujeme design stránek z důvodu optimalizace, může se umístění měnit.

Kde a jak uvidí zákazníci moji reklamu?

S ohledem na vaše sponzorované produkty propojíme vhodná klíčová slova s vyhledávanými výrazy, které zadávají zákazníci. Pokud zákazník použije slovo, které je relevantní pro vaše produkty, pak existuje možnost, že se vaše reklama objeví vedle dalšího produktu na stránce s výsledky vyhledávání nebo na stránce kategorií. Na stránkách s detaily o produktu se vaše reklamy na sponzorované produkty zobrazí u podobných produktů.

Kolik stojí reklamy na sponzorované produkty?

Vyúčtování probíhá na základě modelu CPC (náklady na kliknutí, Cost per Click) a zobrazení reklamy spočívá na principu aukce: Vy určíte, kolik jste ochotní zaplatit za kliknutí na vaši reklamu – avšak platíte vždy pouze druhou nejvyšší cenu v aukci (Second Best). Nejnižší CPC je aktuálně 1 cent – skutečné CPC však závisí na konkurenci v dané produktové kategorii.

Co znamená CPC?

CPC znamená Cost per Click (náklady na kliknutí) a udává, kolik zaplatíte za jedno kliknutí na vaši reklamu. Jelikož služba sponzorovaných produktů pracuje na principu aukce, je vaše CPC závislé na tom, s jakou nabídkou do aukce vstupujete a jaké jsou nabídky vašich konkurentů.

Co znamená „založený na výkonu“?

Sponzorované produkty představují formu reklamy založené na úspěšnosti – to znamená, že neplatíte za zobrazení reklamy, nýbrž pouze za prokliky, kterými se zákazníci dostanou na stránku s detaily o vašem produktu.

Co musím udělat, než spustím svoji kampaň?

Než spustíte svoji kampaň pro zvýšení viditelnosti svých produktů, měli byste zohlednit několik aspektů, abyste skutečně dokázali zvýšit konverzní poměr:

 • Ujistěte se, že daný produkt máte na skladě.
 • Ujistěte se, že snímky produktů jsou v dostatečné kvalitě.
 • Vytvořte pravdivé a informativní popisy zboží, které ho budou podrobně popisovat.
 • Je-li to možné, použijte produkty, které získaly pozitivní hodnocení.
 • Sledujte své hodnocení prodejce. Dobré hodnocení rozptýlí pochybnosti kupujícího a může vám pomoci k lepšímu konverznímu poměru.
 • Ujistěte se, že cena produktu je konkurenceschopná. Upozornění: Na vaše produkty, které kromě vás nabízejí i další prodejci na marketplace, se zobrazí reklama pouze tehdy, když máte nejlepší nabídku a objevíte se v Buy Boxu!
Jak vytvořím kampaň na sponzorované produkty?

Na stránce kaufland.de/seller se přihlaste ke svému účtu prodejce na Kaufland.de a v položce navigace „Služby“ klikněte na „Reklamy na sponzorované produkty“. Odtud se můžete přímo přihlásit ke svému účtu sponzorovaných produktů. Na tomto účtu pak můžete přes příkazy „Nová kampaň“ v menu „Kampaně“ vytvořit novou kampaň. Postupujte dle pokynů systému.